Om oss

Här arbetar vi

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

DELA DENNA SIDA

Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.

Humanitärt arbete

Vårt mål är att rädda liv och lindra nöd där behoven är som störst, oavsett vilken politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet de drabbade har.
Vi är neutrala och tar inte ställning i konflikter.
Vi är oberoende och låter oss inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av våra totala inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Detta gör att vi själva har frihet att bedöma var våra insatser behövs mest och inte styrs av andra intressen.

Medicinska insatser

Vår verksamhet är framför allt medicinsk. Vi arbetar utifrån medicinsk-etiska principer och tar särskild hänsyn till principen att ge vård utan att orsaka skada för någon människa eller grupp. Vi respekterar patienternas integritet och patientsekretess samt deras rätt till informerat samtycke. Vi behandlar våra patienter med respekt och värdighet, inte minst när det gäller olika kulturella och religiösa uttryck. Genom att arbeta enligt dessa principer strävar vi efter att bistå alla våra patienter med kvalitativ medicinsk vård. 

Vittnesbörd

Vi arbetar ofta på platser som sällan får internationell uppmärksamhet och våra fältarbetare möter ofta människor som utsatts för våld, övergrepp och försummelse. Läkare Utan Gränser har till uppgift att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden vi ser och att vara en katalysator för förändring. Detta gör vi bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying och kampanjer.

I de fall då vi bevittnar extrema fall av våld mot individer eller grupper använder vi ibland möjligheten att tala ut offentligt för att få världen uppmärksam på det oacceptabla lidandet vi ser. Ofta handlar det om att de drabbades tillgång till livräddande medicinsk vård hindras, att sjukvårdsinrättningar utsätts för hot eller attacker, att kriser glöms bort eller ignoreras eller att den hjälp som finns till hands för de drabbade är bristfällig eller missbrukas.

Exempel på när vi talat ut är till exempel i samband med folkmordet i Rwanda och i samband med massakern i Srebrenica på 90-talet. 

Nobelpriset

1999 fick vi ta emot Nobels fredspris. Priset var ett erkännande av våra medarbetare och det medicinska hjälparbete vi utfört i över 80 länder. Utmärkelsen kom i en tid när allt fler civila blir måltavlor i krig och när de humanitära principerna är under angrepp.

För våra hjälparbetare världen över var det viktigaste med priset att det var ett erkännande av alla människors rätt till humanitär hjälp.
– Att bekräfta vår gemensamma mänsklighet är det första steget i alla fredsprocesser, sa Johan von Schreeb, vår dåvarande ordförande.
Prispengarna valde vi att använda till Accesskampanjen - vårt arbete för att alla människor ska få tillgång till de läkemedel de behöver för att överleva.

Läs mer om Accesskampanjen här!

Läs vårt tacktal här!

Presentationsfilm

Här kan du se den korta filmen "Att rädda liv utan gränser" om som ger en introduktion till det arbete vi utför runtom i världen.

Senast uppdaterad: 29 sep 2014

Våra principer

Läkare Utan Gränser är en internationell, ideell organisation där de flesta medlemmarna är läkare, sjukvårdspersonal eller tillhör någon av de andra yrkesgrupper vi rekryterar, Här kan du läsa om de grundprinciper som alla våra medarbetare förbinder sig att följa.

Frågor och svar

Har du frågor om hur vi fungerar som organisation, hur vi använder våra insamlade medel eller något annat? Om du inte hittar svaret här på hemsidan kan du ställa frågan till oss så svarar vi så snart vi kan.

Jobbar i hela världen

Läkare Utan Gränser startades 1971 i Paris av en grupp unga franska läkare. Idag arbetar vi i mer än 70 länder och har över 19 sektioner med kontor i olika länder, bland annat Sverige.