Nyhet 17 jul 2015
Läkare Utan Gränser arbete med det största ebolautbrottet någonsin påbörjades för 16 månader sedan i mars 2014. Trots att det har gjorts framsteg för att besegra viruset så vägrar ebola envist att försvinna från Guinea, Sierra Leone och Liberia. – Att gå från hundratals fall till 30 per vecka tog lång tid och stora resurser, men att komma från 30 till noll kräver ett än mer noggrant och ihärdigt arbete, säger Joanne Liu, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

kr
Nyhet 22 jul 2015
I rapporten “HIV/TB counselling: who is doing the job?” har vi dokumenterat hur bristen på både finansiellt och politiskt stöd för hiv/tuberkulos-rådgivare är ett stort hinder på vägen mot att nå UNAIDS 90/90/90-mål.
Nyhet 24 jul 2015
Ökade strider i delstaten Upper Nile i Sydsudan har lett till växande humanitära behov men striderna gör det svårt att nå ut med hjälpinsatser till de hårdast drabbade områdena. Vi uppmanar nu alla parter i konflikten att tillåta obegränsad tillgång till Malakal och omgivande områden.
Nyhet 15 jul 2015
Den väpnade konflikten som spritt sig från Nigeria till södra Niger gör livet svårt för människorna i Diffa-regionen. De som flyr våldet har varken tillgång till sjukvård eller rent vatten. Bara i juni behandlade våra team 2 500 människor.