Nyhet 05 mar 2015
Igår meddelade Svenska PostkodLotteriet att vi får 29 miljoner kronor för våra insatser runt om i världen och 9 miljoner kronor extra till våra projekt i Kongo-Kinshasa. Det är pengar som kommer att göra stor skillnad och bidra till sjukvård för bland annat hiv/aids- och tuberkulospatienter i Swaziland.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

kr
Nyhet 27 feb 2015
Denna vecka påbörjar vi en vaccinationskampanj flyktinglägret Batangafo i norra Centralafrikanska republiken. Målet är att vaccinera minst 18 000 barn upp till 15 års ålder mot mässling och polio. Barnen kommer även att få vitaminer och behandling mot parasiter.
Nyhet 03 mar 2015
Sedan i december 2014 har kolerafall rapporterats i Moçambique och under den senaste månaden har antalen fall ökat drastiskt med 3 500 smittade och 37 döda. I Tete-provinsen, i den västra delarna av landet, är situationen särskilt oroande. Här berättar vår medicinske koordinator Ruggero Giuliani om situationen.
Kampanj 27 feb 2015
I många länder världen över är bristande tillgång till läkemedel och vaccin ett mycket allvarligt problem. I denna interaktiva önskelista för 2015 berättar vi om några av de viktiga förändringar som behövs för att tillgången till läkemedel ska förbättras: