Nyhet 20 nov 2014
Efter att nytt fall av ebola upptäcktes i Malis huvudstad Bamako den 11 november har vi utökat verksamheten med ett team från Kayes, där det första ebolafallet i landet upptäcktes. Hittills har sex dödsfall rapporterats i Mali, varav fyra fall med bekräftad ebola och två misstänkta fall.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

kr
Nyhet 18 nov 2014
Vi har inlett arbetet med att lämna över ett ebolacenter till lokala myndigheter i Boende, Kongo-Kinshasa, samtidigt som vi fortsätter att övervaka situationen. Efter tre månaders insatser har 65 personer behandlats och över tusen kontaktspårningar har gjorts. Det senast bekräftade fallet var den 4 oktober.
Nyhet 18 nov 2014
Drönare har kanske blivit mest kända för sin användning i krig och konflikter. Men de obemannade luftfarkosterna kan även nyttjas civilt. I Papua Nya Guinea, norr om Australien i Stilla Havet, prövas nu drönare i kampen mot tuberkulos. Förekomsten av tbc i Papua Nya Guinea är bland de högsta i världen med nya 541 fall per 100 000 invånare årligen.
Nyhet 19 nov 2014
Våra nya vårdformer med patientgrupper kan skapa en avgörande förändring i kampen mot hiv/aids. Genom patientgrupper där man turas om att ta sig till en klinik slipper människor ställas inför omöjliga val som leder till att de avbryter sin behandling mot hiv. Det handlar om att låta sjukvården komma till patienten istället för att tvinga patienten till sjukvården.