Nyhet 25 nov 2014
Idag är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I Colombia får många som har utsatts för sexuellt våld inte den hjälp de behöver. Myndigheter och andra som berörs måste inse att behovet av hjälp till dessa patienter är akut. Sexuellt våld bör behandlas som ett medicinskt nödläge.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

kr
Nyhet 20 nov 2014
Efter att nytt fall av ebola upptäcktes i Malis huvudstad Bamako den 11 november har vi utökat verksamheten med ett team från Kayes, där det första ebolafallet i landet upptäcktes. Snabba och samordnade insatser är av största vikt, särskilt under de första dagarna efter att ett nytt fall upptäcks. Hittills har sex dödsfall rapporterats i Mali.
Nyhet 18 nov 2014
Drönare har kanske blivit mest kända för sin användning i krig och konflikter. Men de obemannade luftfarkosterna kan även nyttjas civilt. I Papua Nya Guinea, norr om Australien i Stilla Havet, prövas nu drönare i kampen mot tuberkulos. Förekomsten av tbc i Papua Nya Guinea är bland de högsta i världen med nya 541 fall per 100 000 invånare årligen.
Nyhet 25 nov 2014
Idag deltar vi i en internationell forskningskonsultation på Karolinska Institutet i Stockholm. Målet med mötet är att diskutera hur forskning kan bidra till att nå målen från Världshälsoorganisationen (WHO) om en 95-procentig minskning av dödlighet i tuberkulos fram till år 2035.