Nyhet 24 jul 2014
Det är den 22 juli och klockan är åtta på morgonen. Läkare Utan Gränsers team är på väg hem efter en natt på Al-Shifasjukhuset i centrala Gaza City. Under natten har skadade människor strömmat in till akuten, många av dem patienter från Al-Aqsasjukhuset som bombades dagen innan.
Nyhet 22 jul 2014
Kolerautbrottet som startade i januari i Bauchi state i nordöstra Nigeria är nu över. Fler än 15 500 fall rapporterades och runt 14 000 av dem behandlades av Läkare Utan Gränsers team i Bauchi.
Nyhet 08 jul 2014
Ebolaepidemin har spridit sig till Guinea, Sierra Leone, och Liberia i Västafrika. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 779 fall upptäckts och 481 personer har dött. Sjukdomen är väldigt dödlig, bara tio procent överlever. Jannette är den första gravida kvinna som har överlevt ebola. Men hennes bebis i magen dog.
Nyhet 28 jul 2014
Intensiv beskjutning och luftangrepp i norra och centrala Irak har drabbat sjukhus och andra vårdinrättningar och berövar civilbefolkningen välbehövlig medicinsk vård. Läkare Utan Gränser uppmanar alla parter i konflikten att respektera vårdinrättningar, tillåta medicinsk personal att fortsätta med sitt arbete och säkerställa full tillgång till hälsovård.