Nyhet 24 apr 2014
Zinder-regionen i Niger är hårt drabbad av malaria. Men förra året inleddes ett försök med malarialäkemedel som delades ut i förebyggande syfte – vilket med stor sannolikhet räddade många barns liv.
Nyhet 23 apr 2014
Vaccin är ett av de viktigaste medicinska hjälpmedlen som finns för att skydda barns hälsa. De flesta vaccin måste förvaras i 2-8 grader, annars finns en risk att de inte längre går att använda. Att förvara, transportera och administrera vaccin på många av de platser där vi arbetar är därför en av våra största logistiska utmaningar.
Nyhet 16 apr 2014
Den 11 april återupptogs arbetet med att bekämpa ebolautbrottet på behandlingscentret i Macenta i sydöstra Guinea. Centret tvingades stänga tillfälligt veckan innan efter att en grupp ur lokalbefolkningen protesterat mot Läkare Utan Gränsers närvaro.
Nyhet 14 apr 2014
Massakrer, mord, tortyr och massiva flyktingströmmar. Sedan statskuppen för ett år sedan har befolkningen i Centralafrikanska republiken utsatts för extremt våld. Nu släpper vi rapporten ”The Central African Republic: one year of escalating violence” med vittnesmål från civila och Läkare Utan Gränsers personal.