Nyhet 27 feb 2015
Denna vecka påbörjar vi en vaccinationskampanj flyktinglägret Batangafo i norra Centralafrikanska republiken. Målet är att vaccinera minst 18 000 barn upp till 15 års ålder mot mässling och polio. Barnen kommer även att få vitaminer och behandling mot parasiter. Batangafo-lägret är hem till ungefär 35 000 människor som flytt undan våldet i landet.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

kr
Nyhet 19 feb 2015
Vi uppmanar de stridande grupperna i Syrien att göra det möjligt att evakuera skadade från Aleppo och att tillåta humanitära insatser. Många människor har skadats i attackerna de senaste dagarna och befolkningen har i månader varit instängd i staden på grund av strider och bombningar.
Nyhet 24 feb 2015
De första forskningsresultaten från prövningen av favipiravir i Guinea tyder på att läkemedlet kan minska dödligheten bland ebolapatienter med låg virusnivå i blodet. Samtidigt är medicinen ineffektiv för väldigt sjuka patienter med höga virusnivåer.
Kampanj 27 feb 2015
I många länder världen över är bristande tillgång till läkemedel och vaccin ett mycket allvarligt problem. I denna interaktiva önskelista för 2015 berättar vi om några av de viktiga förändringar som behövs för att tillgången till läkemedel ska förbättras: