Nyhet 09 apr 2014
Regnsäsongen har startat i Sydsudan och risken för översvämningar, vattenburna sjukdomar och epidemier är överhängande i den del av FN-basen i huvudstaden Juba där 21 000 internflyktingar lever. FN (UNMISS) har vägrat att förbättra förhållandena för de som sökt skydd på basen Tomping. Vi uppmanar till omedelbara åtgärder för att rädda liv.
Nyhet 08 apr 2014
Grekiska myndigheter har beslutat att låsa in migranter och asylsökande på obestämt tid tills de blir tvångsutvisade eller frivilligt lämnar landet. Beslutet innebär att de grekiska myndigheterna nu vidtar ännu hårdare åtgärder mot migranter. De nya reglerna gör situationen för tusentals migranter och asylsökande ännu svårare.
Nyhet 16 apr 2014
Den 11 april återupptogs arbetet med att bekämpa ebolautbrottet på behandlingscentret i Macenta i sydöstra Guinea. Centret tvingades stänga tillfälligt veckan innan efter att en grupp ur lokalbefolkningen protesterat mot Läkare Utan Gränsers närvaro.
Nyhet 14 apr 2014
Massakrer, mord, tortyr och massiva flyktingströmmar. Sedan statskuppen för ett år sedan har befolkningen i Centralafrikanska republiken utsatts för extremt våld. Nu släpper vi rapporten ”The Central African Republic: one year of escalating violence” med vittnesmål från civila och Läkare Utan Gränsers personal.