Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra hjälparbetare och en kvinna i kris- och konfliktdrabbade Kongo Kinshasa.

En av våra hjälparbetare med en patient i kris- och konfliktdrabbade Kongo Kinshasa. 

Kongo - en kronisk humanitär kris

Väpnade konflikter och våld, akut undernäring, utbrott av epidemier och plötsliga naturkatastrofer är några av de kriser som drabbat landet de senaste åren.

Dålig infrastruktur och brister i sjukvårdssystemet gör att många i Kongo-Kinshasa fortfarande inte har tillgång till medicinsk hjälp. I de östra provinserna är läget osäkert då militären och olika beväpnade grupper slåss om att få kontroll över områden med stora naturtillgångar. 

Läkare Utan Gränser började arbeta i Kongo-Kinshasa 1981 på grund av väpnad konflikt, sjukdomsutbrott och bristande tillgång till sjukvård. 

Med fler än 1,9 miljoner patientbesök i öppenvård under 2016 - nästan en femtedel av alla våra patientbesök globalt - är Kongo vår största insats i världen. 

Läs mer om vårt arbete i Kongo-Kinshasa 2017 (på engelska).

Vårt arbete i Kongo-Kinshasa 2016 

Våra team gjorde mer än 30 akutinsatser i år. Det handlade om stora utbrott av mässling, gula feber, kolera och tyfoid, samt våld och flyktingkriser. 

Gula feber och malaria

Under året skedde ett stort utbrott av gula febern i alla provinser som gränsar till Angola. Vi stöttade landets hälsovårdsmyndigheter genom akutinsatser och vaccinerade fler än en miljon människor. I en av provinserna behandlade vi, också i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna, drygt 84 000 patienter vid ett ovanligt stort utbrott av malaria. 26 av akutinsatserna ingick i projektet Pool d´Urgence Congo och nådde 330 000 människor i landet.

Norra kivu

På flera platser i norra Kivu har vi fortsatt att stötta sjukhus och vårdcentraler. Vi har ett omfattande program med primär- och sekundärvård för människor som drabbas av det återkommande våldet och som annars inte har tillgång till medicinsk hjälp. Bara i Mweso-området hade vi fler än 270 000 patientbesök, nästan hälften av dem gällde malaria. Nästan 35 000 med undernäring och/eller andra sjukdomar remitterades till sjukhus där vi är verksamma. I ett område blev läget akut under våren och vi behandlade där över 600 barn med allvarlig undernäring. Vi utförde också fler än 7 500 operationer på Rutshurusjukhuset.

I staden Goma har vi fortsatt att stötta fem vårdcentraler genom screening och behandling av hiv/aids. Under året fick drygt 2 600 patienter med hiv/aids vård. Vid ett utbrott av kolera behandlades fler än 700 patienter.

Södra kivu

I södra Kivu stöttar vi två sjukhus och flera vårdcentraler för att upptäcka och behandla malaria och undernäring, särskilt när det gäller barn och gravida. Vi hade fler än 284 000 patientbesök, varav10 800 remitterades till sjukhus. Över 10 700 undernärda barn fick behandling och vi hjälpte till vid 10 000 förlossningar.

Under senare år har vi noterat ett ökat antal fall av malaria och det sjukhus vi stöttar i Baraka har svårt att klara av situationen. Vi har byggt upp en mottagning med 100 sängplatser och finns också på andra ställen där vi kunnat behandla 200 000 barn med malaria, lunginflammation och diarréer. Våra team hade fler än 450 000 patientbesök, drygt 17 000 remitterades till sjukhus.

Vi har fortsatt stötta vårdcentraler i Lulimba, Misisi och Lubondja och enklare mottagningar i andra områden. Under året hade vi här närmare 200 000 patientbesök, drygt 131 000 gällde malaria. Vi behandlade också nästan 400 patienter med tuberkulos och lika många med hiv.

Ituri, Haut-Uélé och Bas-Uélé

I början av året startade vi ett projekt i Mambasa för att hjälpa personer som utsatts för sexuellt våld. I Mambasa, som ligger i ett gruvområde i Ituri, norra Kongo-Kinshasa, har det skett återkommande attacker av väpnade grupper och banditer. Fler än 1 100 personer som utsatts för våld fick hjälp av våra team och vi behandlade också 11 900 personer med sexuellt överförda infektioner vid nio vårdcentraler där vi är verksamma.

Vi fortsätter att stötta två regionsjukhus med akut- och intensivvård och har personal vid flera vårdcentraler. Vi tar emot gravida kvinnor och barn och personer som utsatts för sexuellt våld. Våra team hanterade också utbrott av kolera och malaria. Under sommaren behandlades över 84 000 för malaria i Haut-Uélé.

Tanganyika

I Tanganyika, en provins i östra Kongo-Kinshasa, fanns våra team på plats vid två sjukhus och flera vårdcentraler i Manono och Kabalo då allt fler undernärda barn krävde akutinsatser. I slutet av augusti hade projektet i Kabalo avslutats men vi fortsatte arbetet i Manono. Fler än 6 000 undernärda barn, de flesta med malaria, togs in på sjukhuset.

Andra insatser gällde att få bukt med kolera och ett utbrott av mässling i ett annat distrikt. Omkring 90 000 barn fick vaccin mot mässling.

I slutet av augusti lämnade vi över de aktiviteter vi haft i Shamwana-distriktet till de lokala hälsovårdsmyndigheterna. Vi hade då under tio år erbjudit omfattande vård på sjukhuset och sju vårdcentraler och dessutom haft ett antal specialinrättningar för behandling av malaria.

Ett barn får behandling mot undernäring på vårdcentralen i Manono. Bild: Natasha Buhler / Läkare Utan Gränser.

Norra Ubangi

Norra Ubangi är en provins i norra delen av landet, där vi har projekt för att hjälpa flyktingar från Centralafrikanska republiken och lokalbefolkningen. Vi hade fler än 80 000 patientbesök och 9 300 patienter togs in på sjukhus som vi stöttar.

Kinshasa

I huvudstaden Kinshasa har vi team som ger patienter med hiv/aids omfattande medicinsk och psykosocial vård och hjälp. Vi stöttar flera sjukhus och vårdcentraler. Vi har också tagit nya initiativ för att hjälpa patienterna. Vi ordnar gruppmöten och ser till att de har tillgång till antiretrovirala läkemedel under tremånadersperioder. Under året togs 2 500 patienter med långt gången hiv in på sjukhus och vi hade 68 000 patientbesök.

I slutet av året hjälpte vi tio vårdcentraler att behandla 160 patienter som skadats under våldsamma protester mot president Kabila. Också i Lubumbashi behandlade vi 35 som skadats under protester.

Den 11 juli 2013 togs fyra i vår personal till fånga i Kamango, östra Kongo-Kinshasa, och fördes bort. En av dem, Chantal, lyckades fly i augusti 2014, men vi har fortfarande inga uppgifter om de tre övriga, Philippe, Richard och Romy.

2016 i siffror: 

  • 1 960 100 patientbesök inom öppenvård
  • 1 002 400 behandlingar av malariapatienter
  • 137 200 patienter inlagda på sjukhus
  • 27 500 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 5 800 gruppbesök för psykisk ohälsa
  • 48 600 personer som behandlades på kliniker för undernäring
  • 5 700 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 september 2017

Det här arbetar vi med i Kongo-Kinshasa

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

En liten flicka i Kongo-Kinshasa vaccineras mot mässling. Mässling är väldigt smittsamt och kan i värsta fall leda till en epidemi.

Epidemier

Utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids snabbt bland människor kan i värsta fall kan leda till en epidemi med tusentals döda. Läs mer om hur vi arbetar för att minska risken för epidemier.

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

Aktuellt om Kongo-Kinshasa

Céciles man mördades, sedan våltogs hon och hennes 17-åriga dotter.
Nyheter från fältet

Skyhög andel patienter våldtagna av beväpnade män

Under det senaste dryga året har vi vårdat 2 600 personer som utsatts för sexuellt våld i södra Kongo-Kinshasa. Av dessa patienter har 80 procent våldtagits av beväpnade män. Vittnesmålen från de som överlevt är fruktansvärda.

Supplychain ansvariga Johanna Linder pratar med Sonja Leister hur hon håller rädda-liv-maskineriet igång.
Nyheter från fältet

Podd: Logistikern Johanna om åsnor och tårar

I Läkare Utan Gränsers podcast berättar supplyansvarig logistikern Johanna Linder hur hon håller rädda-liv-maskineriet igång. Hon fixar fram utrustningen till de mest otillgängliga platserna i regnskogen där inga vägar finns.

Sjuksköterskan Anneli Eriksson pratar med Alexander Uggla om hur det är att arbeta i ett ebolautbrott.
Nyheter från fältet

Podd: Sjuksköterskan Anneli om kampen mot ebola

I Läkare Utan Gränsers podcast berättar sjuksköterskan Anneli Eriksson om hur den fruktade sjukdomen ebola kan gå från skräck och sorg, till hopp om framtiden.