Hoppa till huvudinnehåll

Läkare Utan Gränser i Sverige

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Omröstning på svenska Läkare Utan Gränsers årsmöte.

Omröstning på svenska Läkare Utan Gränsers årsmöte. 

Läkare Utan Gränser i Sverige är en ideell förening med kontor i Stockholm som samlar in pengar, rekryterar fältarbetare och bildar opinion. Vi har även två enheter som arbetar med direkt stöd till fältverksamheten. 

Vill du komma i kontakt med någon anställd? Detta är vi som arbetar på svenska kontoret i Stockholm.

På det svenska kontoret arbetar man huvudsakligen inom tre områden; rekrytering, insamling och kommunikation.

Rekrytering internationella fältuppdrag

Förra året hade vi 139 fältarbetare som åkte på totalt 177 uppdrag i 43 olika länder. Framför allt handlar det om medicinsk personal men vi rekryterar även logistiker, ekonomer, administratörer och psykologer. Är du intresserad av att arbeta i fält, läs mer på Bli fältarbetare.

Insamling

Under 2016 samlade vi in totalt 723 miljoner kronor i Sverige, dessa medel kommer från privatpersoner och företag och är det högsta insamlingsresultatet i vår historia. Utöver det fick vi runt 57 miljoner kronor i institutionella medel från Sida. Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin. Vill du stödja vårt arbete, besök sidan Stöd oss

Bära vittnesmål - kommunikation och påverkan

En av våra uppgifter är att bära vittnesmål – att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden vi bevittnar i fält och vara en katalysator för förändring. Det gör vi bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying och kampanjer. Här på hemsidan och i våra sociala kanaler kan du också ta del av våra fältarbetares berättelser om vad de har sett och upplevt i fält.

Innovation

För att kunna anpassa oss till utmaningar i en föränderlig värld och samtidigt förbättra vårt medicinska humanitära arbete är det viktigt att vi är innovativa och ständigt förnyar oss. Vår innovationsenhet baserad i Stockholm, hjälper våra operativa enheter att utveckla hållbara lösningar för nya och återkommande problem. Läs mer på innovationsenhetens hemsida.

Utvärderingar

Utvärderingsenheten vid det svenska kontoret är en del av Läkare Utan Gränsers internationella utvärderingsgrupp. Denna består av fyra oberoende enheter i Wien, Aten, Paris och Stockholm, som arbetar med utvärderingar av våra medicinska humanitära insatser världen över. Enheterna arbetar även med andra initiativ för interna reflektions- och lärprocesser. För att hitta de senaste rapporterna från utvärderingsgruppen och läsa mer om hur Läkare Utan Gränser arbetar inom detta område besök den internationella webbplatsen eller skriv till utvärderingsenheten vid svenska kontoret: evaluations.sweden@lakareutangranser.se

Undermeny

Medarbetare

Här är vi som arbetar på Läkare Utan Gränsers svenska kontor. 

Styrelse

Det här är svenska Läkare Utan Gränsers styrelse 2017/18.

Bli medlem

Läkare Utan Gränser är en ideell förening. Föreningens medlemmar har oftast arbetat i fält eller på något av våra kontor.

Stadgar

Här hittar du Läkare Utan Gränser Sveriges stadgar, antagna vid årsmötet 20 maj 2017, samt protokoll från årsmöten.