Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Läkare Utan Gränser är en internationell organisation bestående av 24 nationella och regionala enheter som är styrda som föreningar. I Sverige arbetar vi med insamling, rekrytering och kommunikation, samt visst stöd till fältverksamheten. 

Fem av dessa enheter, Frankrike, Belgien, Holland, Spanien, och Schweiz, är så kallade operativa sektioner.  Det är härifrån våra projekt drivs; här beslutas när, var och vilka insatser som är nödvändiga. 

KONTOR ÖVER HELA VÄRLDEN

De övriga 19 nationella och regionala föreningarna (däribland en internationell organisation så kallad Movement Wide Association) – Australien, Brasilien, Danmark, Grekland, Hongkong, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Norge, Storbritannien, Sverige, USA, Österrike, Södra Afrika, Östafrika, Sydasien, samt Latinamerika – arbetar huvudsakligen med rekrytering av fältarbetare, insamling, samt kampanjer och informationsverksamhet om arbetet i fält och situationen för befolkningar i nöd.

Läkare Utan Gränser är en ideell förening med 24 nationella och regionala sektioner

Utöver dessa kontor har Läkare Utan Gränser fyra andra huvudkontor: det internationella kontoret i Genève där viktiga gemensamma beslut tas, kontor i Genève och New York med speciell kontakt med FN och ett kontor i Förenade Arabemiraten. 

EN ideell förening

Läkare Utan Gränser är en ideell förening enligt en modell som lever kvar sedan starten i Paris 1971 och har som mål att - då som nu - ge medicinsk vård i akuta situationer runtom i världen och berätta för världen om vad vi bevittnar i fält. Läkare Utan Gränser ägs och styrs av sina medlemmar som är människor med egen erfarenhet från, och starkt engagemang för, organisationen.

Varje medlem i föreningen har en röst och kan vara med och rösta fram styrelsen och rösta i olika former av beslut i samband med våra årsmöten runtom i världen. Styrelsen i de olika länderna utser generalsekreteraren i respektive land och ansvarar för att kontoret i det landet utför ett bra arbete som går i linje med organisationens grundprinciper. Genom att alla de olika nationella föreningarna inom Läkare Utan Gränser bygger på samma grundprinciper och stadgar säkerställs att föreningens grundläggande idé och anda lever vidare.

Läkare Utan Gränsers högsta beslutade enhet är den internationella generalförsamlingen (International General Assembly, IGA) som sammanträder årligen och består av två representanter från varje förening, samt en internationell ordförande som väljs av den internationella generalföreningen.  Den internationella generalförsamlingen är ansvarig för att säkerställa Läkare Utan Gränsers medicinska humanitära mandat och ge en strategisk riktning till organisationen som helhet. 

Generalförsamlingen delegerar visst ansvar samt uppdrag åt en internationell styrelse (International Board) som består av representanter från de operationella sektionerna, sex medlemmar som är valda av den internationella generalförsamlingen, samt en internationell kassör. 

Läkare utan gränser i Sverige

Läkare Utan Gränser i Sverige är en ideell förening. Via vårt kontor i samlar vi in pengar, rekryterar fältarbetare och bildar opinion. Vi har även två enheter som arbetar med direkt stöd till fältverksamheten. Läs mer om arbetet här: Läkare Utan Gränser i Sverige

Satellitgrupper i Sverige

Om du bor i Sverige och är intresserad av vårt arbete kan du gå med i någon av våra satellitgrupper! Inom satellitgrupperna anordnas föreningsdebatter, informationskvällar och andra aktiviteter på olika håll i landet.
Läs mer om satellitgrupperna här!

Senast uppdaterad: 11 juli 2016

Undermeny

Läkare Utan Gränser i Sverige

Läkare Utan Gränser i Sverige är en ideell förening med kontor i Stockholm som samlar in pengar, rekryterar fältarbetare och bildar opinion.