Hoppa till huvudinnehåll

Löner och arvoden

I vår lönepolicy, som beslutats av styrelsen, står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda. 

Läkare, sjuksköterskor, logistiker och andra som arbetar för oss i fält får en ersättning på 13 059 kronor i månaden det första året. Ersättningen stiger sedan med ökande erfarenhet. Fickpengar som ska täcka kostnader för mat och liknande betalas också ut. Summan varierar med stationeringsorten.

Vår lokalt anställda personal får löner som ligger i nivå med lönerna hos andra arbetsgivare i landet, såsom andra icke-statliga organisationer, privata företag och staten.

STYRELSEORDFÖRANDES LÖN

Arvodet för vår styrelseordförande är 50 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 22 150 kronor i månaden. Prisbasbeloppet fastställs varje år av regeringen och ligger till grund för att beräkna olika sociala förmåner som garantipensioner, sjuk- och föräldrapenning samt studiemedel. Ordföranden har, liksom alla våra anställda, ett standardmässigt tjänstepensionsavtal. Övriga medlemmar i styrelsen arbetar ideellt.

GENERALSEKRETERAREN LÖN

I vår lönepolicy, som beslutats av styrelsen, står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda. Vår lönepolicy bygger på HAY-metoden, som i korthet går ut på att olika tjänster har olika lönenivåer som beror på tre faktorer: kompetens, problemlösningsgrad och ansvar. Det innebär att inga löner är förhandlingsbara.

Lönen för generalsekreteraren ligger idag vid 51 500 kronor. Förutom ett standardmässigt tjänstepensionsavtal och ett bidrag till friskvård ges ingen kompensation i form av bonus, övertidsersättning eller liknande. Vid resor utbetalas ersättning för extra kostnader. 

Senast uppdaterad: 29 september 2016