Hoppa till huvudinnehåll

Anställningsvillkor

Under hela uppdragstiden är du anställd i Sverige. Du som åker på ditt första uppdrag för oss får en lön på 13 059 kronor. Ersättningsnivån ökar sedan med erfarenhet och ansvar.

Lönen är tänkt att täcka eventuella löpande utgifter i Sverige och är pensionsgrundande. Vi betalar även resa och boende samt bistår med fickpengar som ska täcka mat och liknande. Vi står även för ett gott försäkringsskydd, hälsokontroll före och efter ett uppdrag samt nödvändiga vaccinationer. 

uppdragens längd

Längden på uppdrag varierar efter de behov som finns i fält. Som första uppdrag är 12 månader de längsta. Vi vill därför att du ska vara tillgänglig i 12 månader. Beroende på projekt och din yrkesroll kan dock kortare och längre uppdrag förekomma. 

När du är i fält får du en veckas ledighet var tredje månad. Som fältarbetare åtar du dig att respektera den medicinska professionens etiska regler och att förbli helt oberoende av politiska, ekonomiska, religiösa eller andra intressen.

TIDIGARE ERFARENHETER 

Mycket är nytt och ovant när du åker ut på ditt första uppdrag. Dessutom har du oftast mer och större ansvar i ditt arbete än vad du är van vid hemifrån. Vi lägger därför stor vikt vid att du tidigare har rest i låginkomstländer, så att du har en viss förberedelse på allt det nya du ställs inför och bättre kan tänka dig in i vad det är för ett arbete du söker.

SPRÅK

Vårt officiella arbetsspråk är engelska och därför kräver vi att våra fältarbetare behärskar engelska flytande i tal och skrift. Men de flesta av våra projekt drivs i fransktalande länder och därför rekryterar vi helst personal som behärskar franska. Även andra språk kan vara meriterande.