Hoppa till huvudinnehåll

Efter uppdragets slut

När du kommer hem får du berätta om dina synpunkter och erfarenheter för din rekryterare. Du får även träffa en psykolog för att prata igenom och bearbeta dina upplevelser.

Att arbeta i fält för Läkare Utan Gränser är mer än ett jobb. Engagemanget tar förhoppningsvis inte slut när du avslutat projektet - väl hemma kan du delta i olika aktiviteter och vara del av ett aktivt föreningsliv.

Den svenska sektionen av Läkare Utan Gränser är organiserad som en ideell förening som genom information och opinionsbildning här hemma har som mål att öka kunskapen och medvetenheten i Sverige om viktiga humanitära frågor. Du kan bli medlem i föreningen efter 6 månaders fältarbete.

Eftersom du efter ditt första uppdrag har en kunskap och erfarenhet som är mycket värdefull i fält vill vi gärna att du åker ut igen. Med ökad erfarenhet kan du också få koordinationsposter med större ansvar, något som är viktigt för att vi ska kunna bibehålla kvaliteten på den hjälp vi ger till människor i nöd.

Läs mer om vilka yrkesgrupper vi rekryterar, vilka arbetsuppgifterna är och vilka krav vi ställer på de olika yrkesgrupperna.

SATELLITGRUPPER I SVERIGE

Ta gärna kontakt med en av våra satellitgrupper när du kommit hem. Satellitgruppernas syfte är att vara ett forum för intresserade fältarbetare som vill ta del av Läkare Utan Gränsers aktiviteter. Detta sker bland annat genom föreningsdebatter, aktiviteter och andra informationstillfällen ute i landet. Läs mer om satellitgrupperna här.