Hoppa till huvudinnehåll

För dig som blivit antagen

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden.

Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden. 

Det är alltid behovet i fält som styr. Det innebär att det kan bli långa väntetider, ibland upp till flera månader, innan du erbjuds ett uppdrag.

Det kan vara bra att ha förberett praktiska frågor som tjänstledighet och eventuell uthyrning av lägenhet. Detta för att kunna åka med cirka en veckas varsel, om det skulle behövas.

När det är dags för avfärd får du vaccinationer och övergripande praktisk information på kontoret i Stockholm.  Information om projektet, dina arbetsuppgifter och situationen i det land där du ska arbeta ges av den operativa sektion som driver projektet. De operativa sektionernas kontor finns i Bryssel, Amsterdam, Barcelona, Genève och Paris.

UTBILDNING

Om du blir antagen som fältarbetare finns det några kurser du behöver gå för att bli väl förberedd inför ditt uppdrag. All medicinsk personal som ska arbeta i projekt med Läkare Utan Gränser måste gå en kurs i internationell humanitär hälsa (undantag görs för kirurg- och anestesipersonal).

Humanitarian Health Assistance (HHA)

Denna kurs är utformad i samarbete mellan Läkare Utan Gränser, Röda Korsets högskola och Karolinska Institutet, och ges på Röda Korsets högskola i Stockholm en gång om året (12 ECTS under 8 veckor, varav några är på distans och några kräver närvaro). Då den har ett begränsat antal platser kan man endast gå om man redan är rekryterad av oss, det går alltså inte att söka den via det öppna kursutbudet.
Nästa tillfälle den ges är v 44-51 2016.

För att komma ut så snabbt som möjligt i fält är det därför bra att ha gått en kurs innan du söker, och följande är exempel på kurser som vi accepterar:

För läkare:
http://www.lstmed.ac.uk/study/courses/diploma-in-tropical-medicine-hygiene
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/stmh.html

För sjuksköterskor:
http://www.lstmed.ac.uk/study/courses/diploma-in-tropical-nursing

För läkare och sjuksköterskor:
http://www.itg.be/itg/generalsite/Default.aspx?WPID=683&l=e&miid=655
http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/international_health/

Essentials of Humanitarian Practice

SIDA ger i samarbete med "Red'R" en introduktionskurs i humanitärt bistånd. Kursen pågår under en vecka och ges vid två tillfällen per år i Härnösand. Ansökningsformulär finns på Sidas hemsida och informationen om kursen och exakt datum brukar läggas ut cirka två månader före aktuell kursstart. Nästa tillfälle är preliminärt planerat till maj 2016.

Preparation Pre Departure (PPD)

Före avfärd genomgår antagna fältarbetare en förberedande utbildning inom Läkare Utan Gränser. Kursen är på en vecka och ges cirka sju gånger per år. För logistisk personal ges dessutom en andra vecka med mer praktisk information och undervisning.

Läkare Utan Gränser står för resor och boende i samband med PPD-kursen. SIDA står för boende-och matkostnaderna i samband med EoHP-kursen i Härnösand men inte för resan dit. För HHA-kursen står du själv för resa och uppehälle.

Senast uppdaterad: 23 november 2015