Hoppa till huvudinnehåll

4. För dig som blivit antagen

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden.

Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden. 

Det är alltid behovet i fält som styr. Det innebär att det kan bli långa väntetider, ibland upp till flera månader, innan du erbjuds ett uppdrag.

Om du blir antagen måste du tillhandahålla kopior på arbetsintyg, studieintyg och eventuell legitimation (gäller läkare, sjuksköterskor och barnmorskor). Vi kommer kontrollera din legitimation mot Socialstyrelsens och IVO's (Instititutionen för Vård och Omsorg) register. 

MATCHNING TILL UPPDRAG

Eftersom det är behoven i våra projekt som styr kan det komma att dröja innan du blir matchad till ett uppdrag. 

När det är dags för avfärd får du hälsokontroll och vaccinationer som bekostas av oss. Du får även grundläggande information om ditt uppdrag samt praktisk adminstrativ information på kontoret i Stockholm. Mer detaljerad information om projektet, dina arbetsuppgifter och situationen i det land där du ska arbeta ges antingen på något av de europeiska huvudkontoren eller på koordinationskontoret i insatslandet. 

Det kan vara bra att ha förberett praktiska frågor som tjänstledighet och eventuell uthyrning av lägenhet. Detta för att kunna åka med cirka en veckas varsel, om det skulle behövas.

UTBILDNING

Om du blir antagen som fältarbetare finns det några kurser du behöver gå för att bli väl förberedd inför ditt uppdrag. All medicinsk personal som ska arbeta i projekt med Läkare Utan Gränser måste gå en kurs i internationell humanitär hälsa (undantag görs för kirurg- och anestesipersonal).

Preparation Pre Departure (PPD)

Före avfärd genomgår antagna fältarbetare en förberedande utbildning inom Läkare Utan Gränser. Kursen är på en vecka och ges cirka sju gånger per år. För logistisk personal ges dessutom en andra vecka med mer praktisk information och undervisning.

Humanitarian Health Assistance (HHA)

Denna kurs är utformad i samarbete mellan Läkare Utan Gränser, Röda Korsets högskola och Karolinska Institutet, och ges på Röda Korsets högskola i Stockholm en gång om året (12 ECTS under 8 veckor, varav några är på distans och några kräver närvaro). Då den har ett begränsat antal platser kan man endast gå om man redan är rekryterad av oss, det går alltså inte att söka den via det öppna kursutbudet.

För att komma ut så snabbt som möjligt i fält är det därför bra att ha gått en kurs innan du söker, och följande är exempel på kurser som vi accepterar:

För läkare:
http://www.lstmed.ac.uk/study/courses/diploma-in-tropical-medicine-hygiene
http://www.lshtm.ac.uk/study/cpd/stmh.html

För sjuksköterskor:
http://www.lstmed.ac.uk/study/courses/diploma-in-tropical-nursing

För läkare och sjuksköterskor:
http://www.itg.be/itg/generalsite/Default.aspx?WPID=683&l=e&miid=655
http://globalhealth.ku.dk/summer_schools/international_health/

Kostnader för utbildning

Läkare Utan Gränser står för resor och boende i samband med PPD-kursen. För HHA-kursen står du själv för resa och uppehälle.

Senast uppdaterad: 4 april 2018