Syrien

Läkare Utan Gränser har arbetat i Syrien sedan 2009 och har 621 internationellt och lokalt anställda.
Den humanitära situationen i Syrien fortsätter att förvärras i takt med att kriget eskalerar. Det humanitära biståndet täcker inte de enorma hjälpbehoven, attacker mot sjukvårdsinrättningar fortsätter och det är fortfarande mycket svårt att få tillgång till stora delar av landet på grund av osäkerhet och hårda strider.

DELA DENNA SIDA

Varför arbetar vi i Syrien?
- Väpnad konflikt 
 
 
Läkare Utan Gränser har initialt haft som mål att utföra akuta operationer i landets norra provinser. I takt med att situationen förvärrades utökade vi våra aktiviteter till att också omfatta allmän och mental sjukvård, mödrahälsovård och vaccinationer mot mässling. Vi donerade läkemedel för bland annat diabetes, astma och hjärtkärlsjukdomar.
 
Vår verksamhet har varit koncentrerad till de norra provinserna Idlib, Aleppo, Ar-Raqqah och Al Hasakah. I Idlib utförde vi operationer, behandlade sår- och brännskador. Vi bistod också med psykologhjälp. Mer än 60 000 människor hade sökt skydd i läger där vi såg till att förbättra hygieniska förhållanden och distribuera tält, filtar och andra förnödenheter. Våra team genomförde också vaccinationer av mer än 3 000 barn mot mässling och 3 000 mot polio. Vaccinationskampanjen utökades sedan ytterligare. Vi samarbetade med lokal vårdpersonal. I november öppnades två vårdcentraler. Tidigare hade vi öppnat två kliniker i en annan del av provinsen. Då säkerhetsläget tillät hade vi också mobila kliniker med drygt 30 000 patientbesök.
 
Flera nyöppnade sjukhus
I Aleppo öppnade vi under 2012 ett sjukhus där vi tog emot barn och krigsskadade. 2013 utökade vi verksamheten med kirurgi, mödrahälsovård och psykologhjälp. Vi behandlade också patienter med akuta och kroniska sjukdomar. Då hjälpbehoven stadigt ökade öppnade vi ytterligare ett sjukhus i maj och i juli ett tredje sjukhus i utkanten av Aleppo city.
 
Tiotusentals människor som tvingats lämna sina hem bor i läger i Al Safira-området. Vi har där delat ut mediciner och tält. Vi har också deltagit i vaccinationskampanjer.
I Ar-Raqqah startade vi i maj en klinik vid det statliga sjukhuset i Tal Abyad. Vi hade också mobila team som gav akut hjälp till människor som sökt skydd i tomma skolbyggnader. Vi delade ut filtar och hygienartiklar och vaccinerade 27 000 barn mot mässling.
 
I juli startade vi en hjälpaktion på ett sjukhus i Al Hasakah genom stöd till en traumaavdelning med specialistutbildad personal och med läkemedel.
 
Säkerhetsläget problematiskt

Säkerhetsaspekter och begränsat tillträde till vissa områden i Syrien utgör allvarliga hinder för att kunna bidra med humanitär och medicinsk hjälp. Där våra team saknar möjlighet att nå fram erbjuder vi läkemedel, annan medicinsk utrustning och tekniskt stöd. Under 2013 levererade vi dagligen i genomsnitt tre ton medicinsk och annan utrustning till ett nätverk av 40 sjukhus och 60 vårdcentraler i sju olika provinser.

I slutet av året var uppskattningsvis fyra miljoner syrier på flykt i sitt eget land och två miljoner hade flytt till grannländer. Vi på Läkare Utan Gränser ger akut medicinsk hjälp till syrier också i Libanon, Irak, Jordanien och Turkiet.

Under 2013 hade vi:

  • 108 300 patientbesök
  • 4 900 kirurgingrepp
  • 1 800 förlossningar
  • 18 700 hjälppaket distribuerades 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2013. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 mar 2015
Läs mer
26 aug 2015
Fredagen den 21 augusti behandlade Läkare Utan Gränser fyra patienter som uppvisade symptom på att ha utsatts för kemiska substanser. Patienterna togs om hand på ett sjukhus i Aleppoprovinsen.
10 jul 2015
Under de senaste två veckorna har 65 människor med allvarliga skador orsakade av oljefatsbomber kommit till vår akutmottagning i Al-Ramtha-sjukhuset i norra Jordanien.
22 jun 2015
Brist på bränsle orsakar stora problem i norra Syrien. Många vårdinrättningar i provinserna Hamah och Idlib har tvingats dra ner på verksamheten eller stänga igen helt. Detta leder i sin tur till att
18 jun 2015
Ett sjukhus i södra Syrien har förstörts i en attack med oljefatsbomber. Det var det enda sjukhuset i Daraa-provinsen som erbjöd neonatal vård och dialys.
05 jun 2015
Tre missiler orsakade stor förödelse i Idlib-provinsen i norra Syrien den 4 juni. 130 skadade strömmade till det närmaste fältsjukhuset som Läkare Utan Gränser stöttar.
21 maj 2015
Ahlam är en 22-årig mamma från Syrien. Hon har fött två barn på vårt sjukhus för barn- och mödravård i Irbid, Jordanien. Ahlam berättar om de utmaningar hon stått inför sedan hon flydde Syrien 2012.

Sidor