Etiopien

Läkare Utan Gränser har arbetat i Etiopien sedan 1984 och har 1 226 internationellt och lokalt anställda.
Nomadbefolkning, flyktingar och människor i konfliktdrabbade områden har svårt att få tillgång till hälso- och sjukvård. I flera distrikt i Etiopien har vi program för att förbättra situationen.

DELA DENNA SIDA

Varför arbetar vi i Etiopien?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

I en av regionerna i sydvästra Etiopien, där gravida kvinnor och barn har svårt att få medicinsk hjälp, är vi verksamma vid ett par vårdcentraler. Vi har också uppsökande aktiviteter på flera ställen. Kvinnor som riskerar svåra förlossningskomplikationer erbjuds ett särskilt boende en eller ett par veckor före beräknad nedkomst. De kan då snabbt få akut hjälp om så skulle behövas.

Kala azar
Kala azar är en parasitsjukdom som förekommer på flera håll i Etiopien. Den sprids av sandflugor och kan utan behandling leda till döden. I Amharadistriktet, norra Etiopien, har vi behandlat patienter med kala azar, med hiv/aids och tuberkulos. En del av programmet lämnade vi över till hälsovårdsmyndigheterna. Vi har också haft ett program där vi ger patienter näringstillskott och behandlar undernärda barn.

Östra Etiopien
Brist på utbildad personal och konflikter mellan regeringsstyrkor och rebellgrupper utgör hinder för att sjukvården ska fungera i östra Etiopien. I Degehabur, Ogadenprovinsen, har våra insatser vid regionsjukhuset gällt akuta förlossningar, mentalvård, hjälp till våldsoffer, behandling av undernäring och tuberkulos. Vi har också haft mobila kliniker i tre områden. Vi har delat ut läkemedel och andra medicinska förnödenheter samt förbättrat vattenkvalitén. I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna avslutade vi en vaccinationskampanj mot mässling.

I en annan del av provinsen har vi haft personal vid Wardhersjukhuset. Fokus har legat på specialistvård av barn med allvarlig undernäring, mödravård och behandling av tuberkulos. Vi har också varit verksamma vid två vårdcentraler och med hjälp av mobila kliniker och en ambulans nått ut till ett antal orter och byar.

Flyktinghjälp
Våra team fortsatte att ge specialistvård till somaliska flyktingar och fastboende i östra Etiopien. Det gällde bland annat akut kirurgi, behandling av undernärda barn och vaccination mot mässling. I samarbete med hälsovårdsmyndigheterna gav vi också vaccin mot polio.

I västra Etiopien fortsatte vi att tillsammans med lokala myndigheter hjälpa flyktingar från Sydsudan som sökt skydd i tre läger. I juli utbröt stridigheter i Sydsudan vilket ledde till nya flyktingströmmar. Vi försökte möta de vårdbehov som uppstod och vaccinerade också över 3 000 barn mot mässling eller hjärnhinneinflammation.

Svår torka
Norra Etiopien drabbades av den värsta torkan på många år vilket ledde till brist på mat och försämrad hälsa. I april skickade vi ett team till Teru Woreda, ett svårtillgängligt område. Vi startade ett program för behandling av undernäring och gav närmare 2 000 barn medicinsk vård.

I november började regimen i Saudiarabien att deportera ”illegala” gästarbetare. Det ledde till att närmare 155 000 etiopiska män, kvinnor och barn anlände i december. Vi erbjöd dem psykosocial hjälp. Många mådde psykiskt dåligt och en del remitterades till ett mentalsjukhus i Addis Abeba för fortsatt behandling.

Avslutade program
Tuberkulos är den näst efter malaria vanligaste dödsorsaken i Etiopien. Det finns tecken som tyder på en ökning av antalet fall av läkemedelsresistent tuberkulos. Vi har hjälpt den regionala hälsovårdsmyndigheten i östra distriktet Dire Dawa att lansera ett behandlingsprogram som når öppenvården. Vi har nu lämnat över vår del av projektet efter att bland annat ha donerat utrustning för diagnostik och sett till att människor också kan få behandling i hemmet och därmed slippa vistas på sjukhus under längre perioder.

Vi har under året också lämnat över flera andra verksamheter till hälsovårdsmyndigheterna i östra regionerna, bland annat en klinik och en vårdcentral.

Under 2013 hade vi:

  • 120 800 patientbesök
  • 9 900 behandlades för undernäring
  • 600 behandlades för tuberkulos

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2013. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

 

Senast uppdaterad: 26 sep 2014
Läs mer
Kala azar Tuberkulos Undernäring
31 jul 2014
Undernäring är ett problem i Niger och vi arbetar bland annat förebyggande med barn under fem år. Vi driver även Mamans Lumière – ljusets mödrar, som lär mammorna att laga näringsberikad mat.
14 jul 2014
Gatluok vann kampen mot undernäring och malaria
04 jul 2014
Sjuksköterskan Helen Tindall hade inte tänkt sig att åka till Kambodja. Men den extremt höga förekomsten av tuberkulos har gjort det till ett land som hon ogärna lämnar.
21 maj 2014
Läkemedelsresistent tuberkulos blir allt vanligare i södra Afrika, vilket dels beror på att så många människor har hiv och dels på att tbc är så smittsamt.
19 maj 2014
Patienter och läkare uppmanar regeringar att utöka och förbättra tuberkulosbehandlingen inom tolv månader för att fler ska överleva sjukdomen.
16 apr 2014
Läkare Utan Gränser har startat en uppsökande verksamhet för testning av tuberkulos.

Sidor