Etiopien

Läkare Utan Gränser har arbetat i Etiopien sedan 1984 och har 1 564 internationellt och lokalt anställda.
För många etiopier är tillgång till hälso- och sjukvård ytterst begränsad. Det gäller särskilt i avlägsna och konfliktfyllda områden.

DELA DENNA SIDA

Också 10 000-tals flyktingar behöver medicinsk hjälp. I slutet av 2012 hade uppskattningsvis 170 000 somaliska flyktingar tagit sig till östra och södra Etiopien. Också från Sudan och Sydsudan har många flytt undan våld och stridigheter och finns nu i västra Etiopien. Läkare Utan Gränser fortsätter att hjälpa människor som saknar tillgång till vård, både flyktingar och bofasta i närheten av lägren.  

Flyktinghjälp
I Somaliland i östra Etiopien finns vi bland annat i gränsstaden Dolo Ado där vi arbetar med en rad olika insatser som kirurgi, vaccinationer, behandling av tuberkulos och vård av nyfödda. Samtidigt bistod vi med basal sjukvård och behandling av undernäring vid fem flyktingläger i regionen. Då många flyktingar upplever psykisk stress hade vi en uppsökande verksamhet med olika strategier för att få dem att må bättre. Vi behandlade också barn med kikhosta, kala azar och diarreésjukdomar. De etiopiska myndigheterna tog senare över ansvaret.
I västra Etiopien bistod vi lokala hälsovårdsmyndigheter med att möta de ökade behoven av allmän- och specialistvård i takt med den allt större flyktingströmmen från Sydsudan. Vi hade både mobila kliniker och arbetade på en vårdcentral. Också från Sudan kommer många flyktingar, bland dem många barn med undernäring. Våra team bistod med behandling, livsmedel och mässlingsvaccinationer. Vi bistod också med akutinsatser.
I södra Etiopen, dit många människor flytt från Kenya, har vi ett mobilt team. Tidigare stöttade vi också lokala vårdinrättningar, donerar läkemedel och tränar personalen i hur man bäst hanterar olika ofta förekommande sjukdomar. Programmet är nu avslutat eftersom merparten av flyktingarna återvänt till Kenya.

Somaliland
I Somaliland är tillgången till vård mycket begränsad. Det saknas utbildad personal och lokala stridigheter gör situationen svårare. I ett par distrikt har Läkare Utan Gränser vårdcentraler där vi ger basal sjukvård och mödravård. Vi har också en klinik för patienter som behöver läggas in för behandling av kala azar och tuberkulos. Dessutom har vi mobila kliniker.
I Ogadenprovinsen i östra Somaliland fortsätter vi att arbeta på flera sjukhus. I Degehabur bistår vi med akut förlossningsvård, behandling av undernäring samt medicinskt och psykologiskt stöd åt våldsoffer. I Wardher har vi inriktat arbetet på framför allt tuberkulos och undernäring, reproduktiv hälsa och vaccinationer. Vi har också ett team som arbetar på vårdcentralen i Danod. Sedan 2011 har vi flera mobila kliniker i Ogaden, men vi har tvingats begränsa våra aktiviteter där på grund av de restriktioner som myndigheterna utfärdat till följd av säkerhetsläget.

Barn- och mödravård
I södra Etiopien, i Sidama, har vi sedan några år tillbaka ett program inriktat på mödrar och barn under fem år. Vi ger akutvård dygnet runt, har kirurgi, ger medicinsk och psykologisk hjälp till våldsoffer. Vi utbildar också lokal personal. Under 2012 fick mer än 50 000 kvinnor och 34 000 barn vård inom Sidamaprogrammet.

Tuberkulos, kala azar och hiv
Tuberkulos är den näst efter malaria vanligaste dödsorsaken i Etiopien. Det finns tecken som tyder på en ökning i antalet fall av läkemedelsresistent malaria. Vi hjälper den regionala hälsovårdsmyndigheten i östra distriktet Dire Dawa att lansera ett behandlingsprogram som når öppenvården. Vi har rådgivning om hur man kan minska smittspridning på sjukhus och i hemmen och försett mottagningar med specialutrustning för diagnostik. Härigenom kan fler få behandling hemma utan att riskera att smitta anhöriga.
I norra delen av landet samarbetar vi med hälsovårdsmyndigheterna när det gäller behandling av kala azar och hiv. Kala azar sprids av sandflugor och som utan behandling kan leda till döden. Uppmärksamheten är särskilt riktad mot utsatta grupper som migranter och prostituerade.

Under 2012:
•    hade vi 203 250 patientbesök
•    påbörjade vi 1 400 behandlingar av tuberkulos
•    hjälpte vi till vid 2 160 förlossningar

Senast uppdaterad: 25 nov 2013
Läs mer
Kala azar Tuberkulos Undernäring
31 jul 2014
Undernäring är ett problem i Niger och vi arbetar bland annat förebyggande med barn under fem år. Vi driver även Mamans Lumière – ljusets mödrar, som lär mammorna att laga näringsberikad mat.
14 jul 2014
Gatluok vann kampen mot undernäring och malaria
04 jul 2014
Sjuksköterskan Helen Tindall hade inte tänkt sig att åka till Kambodja. Men den extremt höga förekomsten av tuberkulos har gjort det till ett land som hon ogärna lämnar.
21 maj 2014
Läkemedelsresistent tuberkulos blir allt vanligare i södra Afrika, vilket dels beror på att så många människor har hiv och dels på att tbc är så smittsamt.
19 maj 2014
Patienter och läkare uppmanar regeringar att utöka och förbättra tuberkulosbehandlingen inom tolv månader för att fler ska överleva sjukdomen.
16 apr 2014
Läkare Utan Gränser har startat en uppsökande verksamhet för testning av tuberkulos.

Sidor