Om pengar och givande

Här finner du svar på frågor om insamling, hur vi använder våra medel samt praktiska frågor om givande. Observera att du inte bör ställa frågor om ditt personliga givande här, t ex om du vill avsluta eller påbörja månadsgivande. Då ska du vända dig direkt till givarservice@msf.org

Varifrån kommer era pengar?

Läkare Utan Gränser finansieras till över tre fjärdedelar av gåvor från privatpersoner. Resten är bidrag från regeringar och deras biståndsorgan, till exempel Sida, samt internationella samfund, till exempel EU. Genom den stora andelen privata gåvor kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet. Ytterligare information om våra intäkter och kostnader kan du hitta in den internationella årsrapporten. Aktuella siffror för Sverige hittar du i vår årsredovisning.

Hur mycket tjänar er generalsekreterare och ordförande?

Generalsekreteraren tjänar 48 891 kronor i månaden. Efter ett år i tjänst ökar lönen med 437 kronor i månaden utöver den inflationskompensering som räknas fram med hjälp av de stora avtalen på arbetsmarknaden. Styrelsens ordförande har ett arvode om 22 150 kronor i månaden. Uppdraget kräver stort engagemang och ständig tillgänglighet, ofta på obekväm arbetstid.

Här kan du läsa mer om löner och arvoden.

Jag har bytt bank/kontonummer och behöver flytta över mitt autogiro till det nya kontot, hur gör jag?

Det absolut enklaste är att du pratar med din nya bank. De ansvarar för överföringen av alla dina aktiva autogiron. Alternativet är att vi avslutar ditt nuvarande autogiro och skickar ut en ny talong för underskrift.

Har du frågor om ditt givande ska du kontakta vår givarservice på givarservice@msf.org eller 010-199 33 00

Dåligt med pengar just nu, kan man göra ett uppehåll i sitt månadsgivande?

Det går bra att pausa sitt autogiro om man vet när man vill starta upp det igen. Kontakta oss och meddela oss att du vill pausa autogirot och vilken månad du vill starta upp det igen, ange även ditt personnummer alternativt givarnummer. Det går bra att maila till givarservice@msf.org eller ringa till oss på givarservice och be att få prata med autogiroansvarig, tel. 010-199 33 00.

Varför slösar ni papper och porto på utskick? Jag vill att mitt bidrag enbart ska gå till de behövande!

Vi tycker att det är viktigt att informera våra givare om vad vi gör och hur vi använder deras pengar. Välkomstbrevet som vi skickar till alla månadsgivare som har autogiro måste vi skicka ut enligt lag. Vid sidan om vårt medicinska mandat har vi dessutom i uppdrag att höja rösten och berätta om vad vi möter i fält, och på så sätt vara en katalysator för förändring. Om du inte vill få utskick från oss går det bra att kontakta givarservice så ordnar vi detta.
givarservice@msf.org eller 010 - 199 33 00

Jag fick ett brev från er idag och undrar varför 90-kontot på inbetalningskortet inte överensstämmer med det som finns på er hemsida?

På bankens initiativ har vi två stycken Plusgiron för att kunna skilja två olika betalningstyper åt. PG 901304-6 används till förtryckta inbetalningskort och kräver en OCR-sträng. PG 900603-2 används vid spontana gåvor och här går det bra att lämna ett meddelande

Sidor

Subscribe to RSS - Om pengar och givande