Verksamhet i fält

Här finner du svar på frågor om vårt arbete i fält - var vi arbetar, hur en insats startas, vilka vi samarbetar med, m.m.

Var arbetar Läkare Utan Gränser?

 
Läkare Utan Gränser arbetar varje år i mellan 60 och 70 länder. Eftersom vi är en medicinsk humanitär organisation är verksamheten föränderlig och varierar med behoven. I genomsnitt stängs eller öppnas en fjärdedel av projekten varje år. Under 2011 fanns 62 procent av Läkare Utan Gränsers projekt i Afrika, 26 procent i Asien (inkl Mellanöstern och Kaukasus), 11 procent i Latinamerika och 1 procent i Europa.

Vilka sjukdomar är vanliga i de länder där Läkare Utan Gränser arbetar?

 
Det finns många dödliga sjukdomar: malaria, mässling, kolera, tuberkulos, diarré och luftvägsinfektioner. Den mest omtalade är hiv/aids. De flesta av dessa sjukdomar är både enkla och billiga att behandla. Ändå dödar de varje år miljontals människor bland de allra svagaste – barn, gravida kvinnor, undernärda och gamla i världens fattigaste länder. Här kan du läsa mer om vårt medicinska arbete

Vilka andra organisationer samarbetar Läkare Utan Gränser med?

 
Det beror på hur situationen ser ut, vilka andra organisationer som finns på plats och vad de gör. I flyktingsituationer samarbetar vi ofta med FN:s flyktingorgan UNHCR som ger skydd till flyktingar och FN:s matprogram WFP som delar ut mat. Vi samarbetar också med internationella givare som den Globala fonden mot hiv/aids, malaria och tuberkulos för att distribuera läkemedel.

Samarbetar Läkare Utan Gränser med hälsovårdsmyndigheter i de länder där organisationen är verksam?

 
Ja, för att våra insatser ska vara effektiva krävs ett nära samarbete med hälsovårdsmyndigheter. Vårt arbete handlar om att ge tillgång till god hälso- och sjukvård genom att införa standardiserade behandlingsprotokoll, förbättra arbetsrutinerna och vidareutbilda vårdpersonalen. Därefter lämnar vi över en fungerande verksamhet till andra aktörer som kan driva den vidare.

Vad har Läkare Utan Gränser för säkerhetsregler?

 
Varje land och situation är unik. Regler och rutiner anpassas efter säkerhetsläget på respektive plats. Därför är det viktigt att ha kännedom om utvecklingen för att snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder. I allmänhet gäller att vår personal måste informera sina kollegor om transportförflyttningar och ha ständig radiokontakt med teamet. Du kan läsa mer om säkerhet i fält på sidan om fältarbete.

Varifrån kommer medicinerna som ni använder i era projekt?

 
Alla läkemedel köps in centralt från läkemedelsproducenterna och skickas i fält via våra lager i Belgien och Frankrike. I undantagsfall köper vi även in läkemedel i de länder där vi jobbar.
 
Läkare Utan Gränser följer de riktlinjer som Världshälsoorganisationen (WHO) satt upp för gokända och kvalitetssäkrade läkemedel

Subscribe to RSS - Verksamhet i fält