19 mar 2013

I Sverige

Medlemsomröstning på Läkare Utan Gränsers årsmöte.

DELA DENNA SIDA

Läkare Utan Gränser i Sverige är en ideell förening som samlar in pengar, rekryterar fältarbetare och bildar opinion. Dessutom berättar vi för allmänheten, politiker, medier och sakkunniga om livsvillkoren för de människor vi möter i fält.

Rekrytering

Varje år rekryterar vi runt 120 fältarbetare. Framför allt handlar det om medicinsk personal men vi rekryterar även psykologer, ekonomer, administratörer och logistiker.

Insamling

2013 samlade vi in totalt 418 miljoner kronor i Sverige, dessa medel kommer från privatpersoner och företag. Utöver det fick vi runt 141 miljoner kronor i institutionella medel från Sida och Forum Syd. Vi tar inte emot bidrag från företag som huvudsakligen arbetar inom tobaks-, alkohol-, vapen-, olja/gas-, diamant-, guld- eller läkemedelsindustrin.

Bära vittnesmål - témoignage

En av våra uppgifter är témoignage – att höja rösten om de övergrepp och de missförhållanden vi bevittnar i fält och vara en katalysator för förändring. Det gör vi bland annat genom press- och informationsarbete, lobbying och kampanjer. Du kan också ta del av våra fältarbetares berättelser, vad de har sett och upplevt i fält, och läsa våra fältarbetares bloggar från fält.

Satellitgrupper i Sverige

Om du är du intresserad av vårt arbete kan du gå med i någon av våra satellitgrupper! Inom satellitgrupperna anordnas föreningsdebatter, informationskvällar och andra aktiviteter på olika håll i landet.
Läs mer om satellitgrupperna här!

Svensk årsredovisning

I år släpper vi årsredovisningen på två sätt; i en interaktiv version som kräver en dator med snabb uppkoppling och som pdf.

 

Årsredovisning 2013 (pdf)

Årsredovisning 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf)

Årsredovisning 2010 (pdf)

Årsredovisning 2009 (pdf)

Årsredovisning 2008 (pdf)

Årsredovisning 2007 (pdf)

Årsredovisning 2005_del1 (pdf)
Årsredovisning 2005_del2 (pdf)

Årsredovisning 2004_del1 (pdf)
Årsredovisning 2004_del2 (pdf)

Årsredovisning 2003 (pdf)

Årsredovisning 2002 (pdf)

Internationell verksamhetsberättelse

Här hittar du Läkare Utan Gränsers senaste internationella verksamhetsberättelse.

Vår senaste internationella årsredovisning (financial report) hittar du här. 

För internationella verksamhetsberättelser före 2013, se vår internationella hemsida.

Där hittar du också våra internationella årsredovisningar (financial reports) från tidigare år.

Svensk Insamlingskontroll

Läkare Utan Gränser innehar ett 90-konto, vilket innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. För att läsa mer om vad som ingår i granskningen samt ytterligare information om insamlingskontroll, vänligen besök Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

FRII

Läkare Utan Gränser är medlem i Frivilligoranisationernas Insamlingsråd (FRII). Detta innebär bland annat att vi följer den kvalitetskod som är framtagen av FRII, den så kallade FRII-koden, som är ett stöd för organisationers arbete med internkontroll. Här kan du läsa vår senaste rapport till FRII. Mer information angående FRII:s arbete finns att läsa på FRII:s hemsida.

Läs vår antikorruptionspolicy här

Arbetskultur Läkare Utan Gränser Sverige

Läs vår effektrapport från 2013 här

Läs vår rapport till FRII från 2012 här

Läs vår rapport FRII från 2011 här

Läs vår rapport till FRII från 2010 här

Läs vår rapport till FRII från 2009 här

Läs vår rapport till FRII från 2008 här

Läs våra riktlinjer för insamling här

Senast uppdaterad: 26 jan 2015