Nyhet 22 feb 2012

Tusentals hivsmittades liv på spel

DELA DENNA SIDA

Burmas 85 000 hivpositiva drabbas hårt när utökningen av livsviktig hivbehandling riskerar att dras in.

Läkare Utan Gränser släpper idag en rapport, "Lives in the Balance", som visar på de förödande effekterna som den nyligen inställda finaniseringsrundan för Globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria, har för de människor som är beroende av hivbehandling.
– Återigen har givarna vänt ryggen åt de som lever med hiv och tuberkulos i Burma. Varje dag konfronteras vår personal med de tragiska konsekvenserna med desperat sjuka människor som dör helt i onödan, säger Peter Paul de Groote, vår landansvarige i Burma.
 
Stopp fram till 2014
Mellan 15 000 och 20 000 människor dör varje år i Burma på grund av bristande tillgång till hivbehandling. Ytterligare runt 9 300 människor smittas med multiresistent tuberkulos varje år. Av dessa har hittills endast drygt 300 människor tagit emot behandling.
Den indragna finansieringen innebär nedskärningar som sätter stopp för en utökning av behandlingsprogram för hiv och läkemedelsresistent tuberkulos fram till 2014.
 
Politiska reformer på gång
Burma, det minst utvecklade landet i Sydostasien, är också ett av de länder i världen som får minst bistånd. Men de politiska reformer som nu anas kan komma att återgäldas av ett större engagemang från det internationella samfundet. Detta innebär en ny möjlighet för givare att satsa på hiv- och tuberkulosbehandling i ett land som drabbats hårt av dessa sjukdomar.
 
Underfinansierad sjukvård
Burmas sjukvårdssystem är djupt underfinansierat och trots att det finns lovande försök att öka hälsobudgeten, något som Läkare utan Gränser uppmanar till, kommer det att ta flera år innan landet kan erbjuda heltäckande hälso- och sjukvård till sina medborgare.
– Det är enkel matematik. Om vi snabbt kan utöka behandling för hiv och tuberkulos nu kommer vi att förhindra nya infektioner och därmed spara både liv och pengar, säger de Groote.

 
Läkare Utan Gränser har funnit i Burma sedan 1992 och är den största leverantören av hivbehandling i landet. Organisationen bidrar med hivbehandling till över 23 000 hivpositiva i Burma och ytterligare 6 000 inskrivna patienter i våra kliniker under 2012.
 
Här kan du läsa rapporten "Lives in the Balance". Mer info finns på den internationella sajten www.msf.org/livesinthebalance

 

Läs mer
Burma Hiv/aids
05 mar 2015
När en gravid kvinna får reda på att hon är hivpositiv är det extra viktigt att hon snabbt får behandling, men även socialt och psykiskt stöd.
18 dec 2014
Man uppskattar att ungefär en halv miljon vuxna och 150 000 barn i Zimbabwe lever med hiv. Ann Sellberg arbetar som läkare i ett av våra hiv-projekt i Zimbabwe och berättar här om sin upplevelse.
18 dec 2014
Ann Sellberg arbetar som läkare i ett av våra hiv-projekt i Zimbabwe. En del av projektet handlar om att arrangera stödgrupper så att patienterna från prata om sina upplevelser.
19 nov 2014
Genom patientgrupper där man turas om att ta sig till en klinik slipper människor avbryta sin behandling mot hiv. Det handlar om att låta sjukvården komma till patienten.
04 nov 2014
I Zimbabwe driver vi ett projekt för att utbilda sjuksköterskor i att behandla patienter med hiv. Utbildningen gör att sjuksköterskor kan utföra uppgifter som vanligtvis hanteras av läkare.
18 sep 2014
Över hälften av de 35 miljoner människor som lever med hiv vet inte att de är infekterade av viruset. I Zimbabwe arbetar vi med en mobil hivklinik för att nå ut till så många som möjligt.

Sidor