Nyhet 22 feb 2012

Tusentals hivsmittades liv på spel

DELA DENNA SIDA

Myanmars 85 000 hivpositiva drabbas hårt när utökningen av livsviktig hivbehandling riskerar att dras in.

Läkare Utan Gränser släpper idag en rapport, "Lives in the Balance", som visar på de förödande effekterna som den nyligen inställda finaniseringsrundan för Globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria, har för de människor som är beroende av hivbehandling.
– Återigen har givarna vänt ryggen åt de som lever med hiv och tuberkulos i Myanmar. Varje dag konfronteras vår personal med de tragiska konsekvenserna med desperat sjuka människor som dör helt i onödan, säger Peter Paul de Groote, vår landansvarige i Myanmar.
 
Stopp fram till 2014
Mellan 15 000 och 20 000 människor dör varje år i Myanmar på grund av bristande tillgång till hivbehandling. Ytterligare runt 9 300 människor smittas med multiresistent tuberkulos varje år. Av dessa har hittills endast drygt 300 människor tagit emot behandling.
Den indragna finansieringen innebär nedskärningar som sätter stopp för en utökning av behandlingsprogram för hiv och läkemedelsresistent tuberkulos fram till 2014.
 
Politiska reformer på gång
Myanmar, det minst utvecklade landet i Sydostasien, är också ett av de länder i världen som får minst bistånd. Men de politiska reformer som nu anas kan komma att återgäldas av ett större engagemang från det internationella samfundet. Detta innebär en ny möjlighet för givare att satsa på hiv- och tuberkulosbehandling i ett land som drabbats hårt av dessa sjukdomar.
 
Underfinansierad sjukvård
Myanmars sjukvårdssystem är djupt underfinansierat och trots att det finns lovande försök att öka hälsobudgeten, något som Läkare utan Gränser uppmanar till, kommer det att ta flera år innan landet kan erbjuda heltäckande hälso- och sjukvård till sina medborgare.
– Det är enkel matematik. Om vi snabbt kan utöka behandling för hiv och tuberkulos nu kommer vi att förhindra nya infektioner och därmed spara både liv och pengar, säger de Groote.

 
Läkare Utan Gränser har funnit i Myanmar sedan 1992 och är den största leverantören av hivbehandling i landet. Organisationen bidrar med hivbehandling till över 23 000 hivpositiva i Myanmar och ytterligare 6 000 inskrivna patienter i våra kliniker under 2012.
 
Här kan du läsa rapporten "Lives in the Balance". Mer info finns på den internationella sajten www.msf.org/livesinthebalance

 

Läs mer
Myanmar Hiv/aids
01 okt 2015
Världshälsoorganisationens (WHO) nya riktlinjer för hivbehandling säger att alla människor som testar positivt för hiv omedelbart ska få tillgång till behandling.
17 aug 2015
Två veckor efter de stora översvämningarna som drabbade uppskattningsvis en miljon människor i Myanmar löper många risk att insjukna i infektionssjukdomar. Vi utökar stödet till reger
04 aug 2015
Ihållande regn över delar av Myanmar (Burma) i spåren av cyklonen Komen har lett till allvarliga översvämningar, framför allt i delstaten Rakhine.
22 jul 2015
Rapporten “HIV/TB counselling: who is doing the job?” tar upp hur bristen på både finansiellt och politiskt stöd för hiv/tuberkulos-rådgivare är ett problem för att bekämpa hiv.
22 jul 2015
Många länder i Afrika söder om Sahara står inför en dubbel utmaning i form av högst antal hiv-och tuberkulossjuka, i relation till lägst antal sjukvårdspersonal.
06 maj 2015
För att hiv/aidsepidemin ska kunna stoppas måste vi stärka och utöka lokalsamhällenas roll när det gäller hivbehandling. Det slås fast i en rapport från Läkare Utan Gränser och FN-organet UNAIDS.

Sidor