Nyhet 19 apr 2012

Tusen nya flyktingar från Mali varje dag

DELA DENNA SIDA

Sedan slutet av januari har runt 57 000 malier anlänt till flyktinglägret Mbera i Mauretanien. Levnadsförhållandena är redan svåra och den stora tillströmningen kräver ökade humanitära insatser i lägret.

Antalet flyktingar ökar stadigt, från 200 ankomster per dag den 5 april till nuvarande 1 500 per dag. Som svar på denna massiva tillströmning stärker Läkare Utan Gränser sin verksamhet i denna öken, där tillgången till vård är mycket begränsad.
 
Väpnad konflikt
Striderna mellan Malis armé, Tuareggerillan och andra väpnade grupper tvingar tusentals människor att fly till Fassala, Mauretanien, som ligger tre kilometer från Malis gräns.
– Närvaron av väpnade grupper och politisk osäkerhet i Mali skapar rädsla och panik bland folket, säger Elisabetta Maria Faga, Läkare Utan Gränsers fältkoordinator. De som flyr är framför allt Tuareg- familjer från Timbukturegionen. De kommer hit utmattade efter två dagars resa med lastbil.
 
Brist på sjukvård och vatten
I Mbera-lägret i hjärtat av Sahel-regionen, sex timmars bilresa från närmaste sjukhus, ger Läkare Utan Gränser primärvård och mödravård till flyktingar och tar hand om undernärda barn. Organisationen driver också flera mindre vårdmottagningar i regionen. 
– Ett stort antal människor lider av luftvägsinfektioner och diarré på grund av bristande tillgång till vatten, exponering för extrema temperaturer och återkommande sandstormar, säger Jean-Paul Jemmy, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator.
Eftersom antalet flyktingar ökar, så ökar trycket på humanitära insatser för att förbättra levnadsvillkoren i lägret. Det finns för närvarande 100 latriner för 57 000 flyktingar och bara nio liter vatten per person och dag. Dessa villkor är lägre än humanitära normer, som kräver 20 liter vatten per person och dag, och en latrin per 20 personer.
– Vi väntar oss flera tusen flyktingar under de kommande veckorna. Med denna ständiga tillströmning av flyktingar måste vi agera snabbt och effektivt för att ge tillräckligt skydd, vatten och sanitära anläggningar och förstärka övergripande akutsjukvård , säger Jean-Paul Jemmy.
Sedan februari har Läkare Utan Gränser haft över 8 500 patientbesök i Fassala och Mbera i Mauretanien. Läkare Utan Gränser arbetar även med att möte de medicinska behoven hos maliska flyktingar i Niger och Burkina Faso. Organisationen arbetar också i norra Mali (Timbuktu, Gao, Kidal och Mopti), där man erbjuder primärvård för personer på flykt undan våld.

 

20 aug 2015
Räddningsinsatserna på Medelhavet äger ofta rum i sista minuten, när båtarna är nära att sjunka. Det berättar teamen ombord på våra tre räddningsfartyg. Sedan början på maj har teamen räddat sammanlag
06 aug 2015
Hundratals människor drunknade igår eftermid när en träbåt med cirka 600 personer ombord kapsejsade utanför den libyska kusten. Olyckan visar på allvarliga brister i de befintliga räddningsinsatserna.
30 jul 2015
Varje dag anländer flera hundra människor med flyktingbåtar på ön Kos. Ingenjören Mikael Mangold från Göteborg är på plats för att bygga ut boendet och se till att det finns el och vatten.
09 jul 2015
Tusentals människor är fast i skogarna runt byn Idomeni på gränsen mellan Grekland och Makedonien. På några veckor har de blivit tio gånger fler.
03 jul 2015
Maten räcker inte till för de 50 000 maliska flyktingarna i Mbera-flyktinglägret i Mauretanien. Matransonerna uteblir i juli och det kommer sannolikt att öka den globala akuta undernäringen.
26 jun 2015
EU-toppmötet om migrationskrisen på Medelhavet nådde inte ända fram. Mottagningsvillkoren måste bli bättre, kommenterar vår rådgivare Aurelie Ponthieu.

Sidor