Nyhet 19 apr 2012

Tusen nya flyktingar från Mali varje dag

DELA DENNA SIDA

Sedan slutet av januari har runt 57 000 malier anlänt till flyktinglägret Mbera i Mauretanien. Levnadsförhållandena är redan svåra och den stora tillströmningen kräver ökade humanitära insatser i lägret.

Antalet flyktingar ökar stadigt, från 200 ankomster per dag den 5 april till nuvarande 1 500 per dag. Som svar på denna massiva tillströmning stärker Läkare Utan Gränser sin verksamhet i denna öken, där tillgången till vård är mycket begränsad.
 
Väpnad konflikt
Striderna mellan Malis armé, Tuareggerillan och andra väpnade grupper tvingar tusentals människor att fly till Fassala, Mauretanien, som ligger tre kilometer från Malis gräns.
– Närvaron av väpnade grupper och politisk osäkerhet i Mali skapar rädsla och panik bland folket, säger Elisabetta Maria Faga, Läkare Utan Gränsers fältkoordinator. De som flyr är framför allt Tuareg- familjer från Timbukturegionen. De kommer hit utmattade efter två dagars resa med lastbil.
 
Brist på sjukvård och vatten
I Mbera-lägret i hjärtat av Sahel-regionen, sex timmars bilresa från närmaste sjukhus, ger Läkare Utan Gränser primärvård och mödravård till flyktingar och tar hand om undernärda barn. Organisationen driver också flera mindre vårdmottagningar i regionen. 
– Ett stort antal människor lider av luftvägsinfektioner och diarré på grund av bristande tillgång till vatten, exponering för extrema temperaturer och återkommande sandstormar, säger Jean-Paul Jemmy, Läkare Utan Gränsers medicinska koordinator.
Eftersom antalet flyktingar ökar, så ökar trycket på humanitära insatser för att förbättra levnadsvillkoren i lägret. Det finns för närvarande 100 latriner för 57 000 flyktingar och bara nio liter vatten per person och dag. Dessa villkor är lägre än humanitära normer, som kräver 20 liter vatten per person och dag, och en latrin per 20 personer.
– Vi väntar oss flera tusen flyktingar under de kommande veckorna. Med denna ständiga tillströmning av flyktingar måste vi agera snabbt och effektivt för att ge tillräckligt skydd, vatten och sanitära anläggningar och förstärka övergripande akutsjukvård , säger Jean-Paul Jemmy.
Sedan februari har Läkare Utan Gränser haft över 8 500 patientbesök i Fassala och Mbera i Mauretanien. Läkare Utan Gränser arbetar även med att möte de medicinska behoven hos maliska flyktingar i Niger och Burkina Faso. Organisationen arbetar också i norra Mali (Timbuktu, Gao, Kidal och Mopti), där man erbjuder primärvård för personer på flykt undan våld.

 

19 apr 2015
EU-länderna måste så fort som möjligt få igång omfattande sök- och räddningsinsatser i Medelhavet, uppmanar Läkare Utan Gränser efter den senaste massdrunkningen.
10 apr 2015
Krisen med båtflyktingarna som anländer till de grekiska öarna börjar bli mycket allvarlig. De som överlever färden över Medelhavet får varken husrum eller sjukvård – och de blir allt fler.
18 feb 2015
Asylsökande, flyktingar och migranter tvingas bosätta sig i skogen och övergivna byggnader mitt i den stränga vintern i Serbien. Antalet asylsökande i Serbien har tredubblats sedan 2013.
12 feb 2015
Till följd av den senaste tragedin på Medelhavet, som enligt rapporter krävde 300 människors liv, uppmanar vi nu EU att omedelbart ompröva sina riktlinjer vad gäller migration och gränskontroller.
03 dec 2014
Tusentals människor på flykt som söker skydd i den grekiska övärlden möts av ett icke-fungerande mottagningssystem och undermåliga levnadsvillkor.
21 nov 2014
En spansk fältarbetare från Mali till Spanien. Detta är en försiktighetsåtgärd eftersom medarbetaren kan ha exponerats för ebolaviruset.

Sidor