Nyhet 14 mar 2012

Över 80 000 på flykt

DELA DENNA SIDA

Över 80 000 människor har flytt till Sydsudan sedan strider bröt ut i gränsområdet Blue Nile State i Sudan i slutet på förra året. Situationen i flyktinglägren är allvarlig - nu behövs fler humanitära insatser.

Människor har sökt skydd i lägren Doro och Jaman i Sydsudan och nyanlända flyktingar vittnar om fortsatta bombingar och stridigheter i Blue Nile-området.
Läget i de två lägren är mycket allvarligt.
– Människor är helt beroende av humanitär hjälp och det råder brist på vatten och mat. Antalet flyktingar är långt större än befarat och den otillgängliga terrängen ställer hjälpinsatserna inför svåra utmaningar, säger Julien Matten, vår akutsamordnare i området.
 
Brist på rent vatten
Redan nu finns allvarliga brister i de humanitära insatserna i lägren och de mest grundläggande behoven är inte täckta.
Exempelvis är minimikraven för tillgång till rent vatten i ett flyktingläger 15-20 liter per person per dag men i lägren i Sydsudan räcker vattnet bara till mindre än åtta liter per person och dag. Vattenbristen gör att allt fler får diarré; en fjärdedel av alla våra patienter söker sig till oss på grund av diarréer. För att dämpa vattenbristen pumpar, renar och distribuerar vi omkring 130 000 liter vatten dagligen. Men på egen hand kan vi inte uppfylla det behov som finns av vatten och hjälpinsatser i lägren.
 
Bråttom innan regnperioden
Medan givare och andra organisationer fokuserar på långsiktig utveckling finns det fortfarande ett stort behov av akuta hjälpinsatser i Sydsudan som blev självständigt i juli förra året. Vi uppmanar nu andra organisationer och givare att påskynda sina insatser innan regnperioden bryter i slutet av april. Då riskerar området vid flyktinglägren att förvandlas till träskmark med endast små öar av torr mark.
 
Läkare Utan Gränser startade en akutinsats i gränsområdet i november förra året och har nu 50 internationellt anställda, och 180 lokalanställda, på plats. Varje vecka tar vi hand om över 2 500 patientbesök och vi har vaccinerat nära 30 000 barn mot mässling. 

Läs mer
Sydsudan
01 sep 2015
En otillgänglig våtmark som sträcker sig över två delstater är en tillflyktsort för människor som flyr undan konflikten i Sydsudan. Vår båtambulans tar allvarligt sjuka patienter till sjukhuset.
25 aug 2015
Två av våra medarbetare har dödats i Sydsudan. I förra veckan dödades logistikern Gawar Top Puoy och hälsoarbetaren James Gatluak Gatpieny.
14 aug 2015
I Sydsudan är malariafallen ovanligt många för andra året i rad. Obehandlad kan sjukdomen ge allvarliga hjärnskador eller leda till döden.
14 aug 2015
En stor ökning av malaria i Sydsudan tyder på att förra årets exceptionella utbrott kan upprepas i år.
24 jul 2015
Ökade strider i delstaten Upper Nile i Sydsudan har lett till växande humanitära behov men striderna gör det svårt att nå ut med hjälpinsatser.
03 jul 2015
Civila har beskjutits i ett flyktingläger nära staden Malakal i Sydsudan. Läkare Utan Gränsers team har behandlat nio av de skadade varav en dött av sina svåra skador. Organisationen fördömer det ökan

Sidor