Nyhet 14 mar 2012

Över 80 000 på flykt

DELA DENNA SIDA

Över 80 000 människor har flytt till Sydsudan sedan strider bröt ut i gränsområdet Blue Nile State i Sudan i slutet på förra året. Situationen i flyktinglägren är allvarlig - nu behövs fler humanitära insatser.

Människor har sökt skydd i lägren Doro och Jaman i Sydsudan och nyanlända flyktingar vittnar om fortsatta bombingar och stridigheter i Blue Nile-området.
Läget i de två lägren är mycket allvarligt.
– Människor är helt beroende av humanitär hjälp och det råder brist på vatten och mat. Antalet flyktingar är långt större än befarat och den otillgängliga terrängen ställer hjälpinsatserna inför svåra utmaningar, säger Julien Matten, vår akutsamordnare i området.
 
Brist på rent vatten
Redan nu finns allvarliga brister i de humanitära insatserna i lägren och de mest grundläggande behoven är inte täckta.
Exempelvis är minimikraven för tillgång till rent vatten i ett flyktingläger 15-20 liter per person per dag men i lägren i Sydsudan räcker vattnet bara till mindre än åtta liter per person och dag. Vattenbristen gör att allt fler får diarré; en fjärdedel av alla våra patienter söker sig till oss på grund av diarréer. För att dämpa vattenbristen pumpar, renar och distribuerar vi omkring 130 000 liter vatten dagligen. Men på egen hand kan vi inte uppfylla det behov som finns av vatten och hjälpinsatser i lägren.
 
Bråttom innan regnperioden
Medan givare och andra organisationer fokuserar på långsiktig utveckling finns det fortfarande ett stort behov av akuta hjälpinsatser i Sydsudan som blev självständigt i juli förra året. Vi uppmanar nu andra organisationer och givare att påskynda sina insatser innan regnperioden bryter i slutet av april. Då riskerar området vid flyktinglägren att förvandlas till träskmark med endast små öar av torr mark.
 
Läkare Utan Gränser startade en akutinsats i gränsområdet i november förra året och har nu 50 internationellt anställda, och 180 lokalanställda, på plats. Varje vecka tar vi hand om över 2 500 patientbesök och vi har vaccinerat nära 30 000 barn mot mässling. 

Läs mer
Sydsudan
26 mar 2015
Middagssolen gassade och 14-åriga Kume hittade till slut en skuggig plats vid en container. Plötsligt exploderade containern, fylld med gammal ammunition.
17 feb 2015
I slutet av november förra året ökade antalet mässlingsfall i flyktinglägret Yida, i Sydsudan.
05 feb 2015
Tusentals människor flyr våldet i det omtvistade gränsområdet mellan Sudan och Sydsudan och är i desperat behov av mat, vatten och sjukvård.
16 jan 2015
På bara ett års tid har vi sett en fördubbling av fallen av den dödliga parasitsjukdomen kala azar i landet.
23 dec 2014
Barnmorskan Maria von Zweigbergk har arbetat i Sydsudan i sex månader och är en av få fältarbetare som har relativt små barn. Maria förklarar hur hon kunde lösa livspusslet och åka iväg till Doro.
05 dec 2014
Människor i Sydsudan, världens till dags dato yngsta nation, plågas svårt av våld, undernäring och epidemier. Mödradödligheten är bland de högsta i världen, undernäringen i vissa områden är extrem.

Sidor