Nyhet 14 mar 2012

Över 80 000 på flykt

DELA DENNA SIDA

Över 80 000 människor har flytt till Sydsudan sedan strider bröt ut i gränsområdet Blue Nile State i Sudan i slutet på förra året. Situationen i flyktinglägren är allvarlig - nu behövs fler humanitära insatser.

Människor har sökt skydd i lägren Doro och Jaman i Sydsudan och nyanlända flyktingar vittnar om fortsatta bombingar och stridigheter i Blue Nile-området.
Läget i de två lägren är mycket allvarligt.
– Människor är helt beroende av humanitär hjälp och det råder brist på vatten och mat. Antalet flyktingar är långt större än befarat och den otillgängliga terrängen ställer hjälpinsatserna inför svåra utmaningar, säger Julien Matten, vår akutsamordnare i området.
 
Brist på rent vatten
Redan nu finns allvarliga brister i de humanitära insatserna i lägren och de mest grundläggande behoven är inte täckta.
Exempelvis är minimikraven för tillgång till rent vatten i ett flyktingläger 15-20 liter per person per dag men i lägren i Sydsudan räcker vattnet bara till mindre än åtta liter per person och dag. Vattenbristen gör att allt fler får diarré; en fjärdedel av alla våra patienter söker sig till oss på grund av diarréer. För att dämpa vattenbristen pumpar, renar och distribuerar vi omkring 130 000 liter vatten dagligen. Men på egen hand kan vi inte uppfylla det behov som finns av vatten och hjälpinsatser i lägren.
 
Bråttom innan regnperioden
Medan givare och andra organisationer fokuserar på långsiktig utveckling finns det fortfarande ett stort behov av akuta hjälpinsatser i Sydsudan som blev självständigt i juli förra året. Vi uppmanar nu andra organisationer och givare att påskynda sina insatser innan regnperioden bryter i slutet av april. Då riskerar området vid flyktinglägren att förvandlas till träskmark med endast små öar av torr mark.
 
Läkare Utan Gränser startade en akutinsats i gränsområdet i november förra året och har nu 50 internationellt anställda, och 180 lokalanställda, på plats. Varje vecka tar vi hand om över 2 500 patientbesök och vi har vaccinerat nära 30 000 barn mot mässling. 

Läs mer
Sydsudan
16 apr 2014
Striderna mellan regeringen och oppositionen har gjort Malakal vid Nilen i Sydsudan till en spökstad. Men alla lyckades inte fly – några blev kvar och bevittnade terrorn.
09 apr 2014
FN (UNMISS) har vägrat att förbättra förhållandena för de som sökt skydd på basen Tomping. Vi uppmanar till omedelbara åtgärder för att rädda liv.
27 mar 2014
Säsongens första skyfall har gjort att stora delar av flyktinglägret Tomping i Sydsudans huvudstad Juba hamnat under vatten. Det har försvårat livet ytterligare för de människor som lever där.
27 feb 2014
Patienter hade skjutits till döds och låg sida vid sida med andra patienter som var för sjuka eller för gamla för att fly. I början av februari plundrades och förstördes sjukhuset i Leer i Unity State
26 feb 2014
Avdelningar som plundrats och bränts ner, lager av mediciner som förstörts och patienter som dödats i sina sängar. Dessa riktade attacker mot sjukvården är en del i den konflikt som pågår i Sydsudan
27 jan 2014
Fredericke Dumont är läkare och del av vårt akutteam som inom loppet av en vecka har fått igång den medicinska hjälpen till sydsudanesiska flyktingar i Uganda.

Sidor