Nyhet 23 maj 2012

Myndigheter stoppar vårt arbete

DELA DENNA SIDA

I norra Darfur har vi nu tvingats avbryta stora delar av vår medicinska verksamhet. Sudanesiska myndigheter försvårar arbetet genom att bland annat neka nödvändiga leveranser av mediciner.

Vi är den enda vårdgivaren i det konfliktdrabbade Jebel Si i norra Darfur, Sudan. Befolkningen drabbas hårt när vi måste avbryta vårt arbete.
– Neddragningen av vår verksamhet leder till att mer än 100 000 människor i Jebel Si lämnas helt utan sjukvård, säger Alberto Cristina, vår operativa chef i området.
 
Svårt få arbetstillstånd
Under det senaste året har flera omständigheter försvårat vårt arbete i norra Darfur. Sedan september 2011 har de lokala myndigheterna inte godkänt våra leveranser av mediciner och vårdutrustning. Den internationella personalen har haft svårt att få tillstånd för att vistas och arbeta i landet. Dessutom har transportvägarna till och från Jebel Si förstörts.
 
Sjukhus stängs
Detta gör att vi inte kan förse människor i området med den vård de behöver. Sjukhus och vårdcentraler stängs, vaccinationsprogram avbryts. Kvinnor med förlossningsproblem kan inte längre erbjudas kejsarsnitt. Lagren av myggnät, näringsberikad kost och annan nödvändig utrustning är slut.
– Om vi inte snart får tillåtelse att leverera mediciner och utrustning till våra sjukhus och vårdcenter kommer sannolikt sjukdomar sprida sig och många dödsfall inträffa, säger Alberto Cristina.
 
Hoppfulla trots allt
Den vård som vi, trots omständigheterna, kan erbjuda är begränsad. Det handlar delvis om mödrahälsovård, delvis om behandling mot undernäring.
– Vi är hoppfulla om att situationen kan nå en lösning. Så snart myndigheternas restriktioner tas bort är vi beredda att återuppta vårt arbete, säger Alberto Cristina.
 
Sedan 2005 har Läkare Utan gränser, som enda internationella organisation, funnits på plats Jebel Si i norra Darfur, Sudan. I regionen finns inga andra vårdgivare; landets egna vårdcentraler ligger flera timmars bilfärd därifrån på osäkra vägar. Den permanenta befolkningen på 100 000  invånare och den kringflyttande nomadbefolkningen på 10 000 människor står nu helt utan livsnödvändig vård.
Här kan du läsa vår nya rapport om situationen för befolkningen i norra Darfur.

Läs mer
Sudan
23 jan 2015
Under ett flygangrepp den 20 januari bombades ett av våra sjukhus i Sudan avsiktligt. Vi har nu tvingats avbryta aktiviteterna.
02 jul 2014
Ett team från Läkare Utan Gränser har nekats tillstånd att resa från huvudstaden Khartoum till ett flyktingläger i delstaten södra Darfur. Ett förstärkningsteam behövs för att starta en akutinsats.
17 jun 2014
Ett sjukhus som drivs av Läkare Utan Gränser förstördes delvis under en flygattack mot den sydsudanesiska byn Frandala i måndags. Fyra personer i byn och en anställd på sjukhuset skadades.
24 okt 2013
Vår sjuksköterska Mia är på uppdrag i Tissi, Tchad, dit människor den senaste tiden flytt undan våldsamma sammandrabbningar i Darfur i grannlandet Sudan.
12 aug 2013
Sjuksköterskan Mia Hejdenberg är på uppdrag i Tissi, Tchad, dit människor den senaste tiden flytt undan våldsamma sammandrabbningar i Darfur i grannlandet Sudan.
06 aug 2013
10 000-tals människor har flytt från Darfur, Sudan, till Tissi-området i östra Tchad på grund av dödliga attacker. En studie som vi publicerar idag visar att dödsorsaken i de flesta fall var våld.

Sidor