Nyhet 02 feb 2012

Mental hälsovård viktigt

DELA DENNA SIDA

Barnen är tillbaka i skolorna och butiker och marknader är åter öppna. Tre månader efter att Vanprovinsen i östra Turkiet drabbades av två jordbävningar försöker de överlevande att återgå till ett normalt liv. Men de flesta bor fortfarande i tält och har svårt att återhämta sig från traumatiska upplevelser.

I samarbete med den turkiska organisationen Helsinki Citizens Assembly, hCa, hjälper Läkare Utan Gränser människor att hantera situationen genom ett program för mental hälsa.
– Människor drabbas av normala stressreaktioner: mardrömmar, brist på aptit och sömnproblem. De känner sig hjälplösa, är rädda för att dö och en del känner inte igen sina hembyar, säger Maria Palha, en av våra psykologer i Van.
– Först ville de ogärna komma till våra mentalhälsomöten, men sakta, sakta vann vi deras förtroende och nu talar de öppet om sina frustrationer och kommer tillbaka varje vecka, tillägger hon.
 
Program i byar
I samarbete med lokala myndigheter i Van inledde vi i december, tillsammans med hCa, ett tvåmånadersprogram för psykologiskt stöd i 31 byar i närheten av staden Van. Hittills har 3 000 kvinnor och 1 800 män fått hjälp vid gruppmöten. Ett 40-tal svårare fall har behandlats individuellt.
– I en av byarna kom en femårig pojke till oss med sin mamma och berättade att han var rädd och att hans mamma alltid var arg. ”Ni måste hjälpa oss”, sa han. Det visar att människor förstår att psykologiskt stöd kan hjälpa dem, och då har man redan uppnått något, säger Maria Palha.
 
Tält och utrustning
Vi vänder oss också till byskollärarna och erbjuder dem stöd samt erbjuder psykologiskt stöd till ett 90-tal flyktingfamiljer som bor i tillfälliga förläggningar i staden Van.
Förutom att vi driver vårt program för mental hälsovård har vi delat ut vintertåliga tält och köksutrustning till 12 000 människor i 37 byar i Vanprovinsen. Det har skett i samarbete med de turkiska organisationerna Hayata Destek och hCa samt med lokala myndigheter.

12 jun 2015
Raphael har bevittnat väpnade strider och begravt vänner som blivit offer för våldet i Colombia. Upplevelerna har satt djupa spår liksom hos många colombianer som är i behov av psykologiskt stöd.
09 okt 2014
Den väpnade konflikten mellan milis och regeringsstyrkor som har pågått under de senaste 50 åren i olika delar av Colombia. Läkare Utan Gränsers psykologer ger stöd både till enskilda och i grupp.
16 sep 2014
Efter nio månader i Pakistan, lämnar psykologen Saràh Dina landet vid gott mod tack vare de positiva resultat som hennes arbete kring psykisk ohälsa har gett hos befolkningen.
04 feb 2014
Månader av konflikter mellan beväpnade grupper i norra Kivu i Kongo-Kinshasa har lett till att civilbefolkningens utsatts för mycket våld. Många människor har fått psykiska ärr.
22 jan 2014
Jawad fängslades för sina åsikter och fick allvarliga stress- och depressionssyndrom under sina fyra och halvt år i israeliskt fängelse. En av våra psykologer i Hebron berättar om terapiarbetet.
09 okt 2013
Idag är det världsdagen för psykisk hälsa och vi vill uppmärksamma hur viktigt det är med psykisk hälsovård för människor som varit med om krig och katastrofer.

Sidor