Nyhet 31 maj 2012

Lämnar över projektet

DELA DENNA SIDA

Eftersom situationen har förbättrats i flyktinglägren i Liben-provinsen lämnar vi över delar av ansvaret för våra sjukvårdsprojekt i södra Etiopien till lokala hälsovårdsmyndigheter.

I maj förra året, när den humanitära krisen på Afrikas horn och i Somalia var som värst, utökade vi våra insatser i södra Etiopien. Då korsade i snitt 300, ibland så många som 1 500, flyktingar gränsen varje dag från Somalia till den sydetiopiska provinsen Liben där vi finns i fem olika flyktingläger.
I över 20 år hade då inbördeskriget härjat i Somalia samtidigt som torka och matbrist drabbade landet. För internationella hjälporganisationer är det svårt att komma in i Somalia för att ge hjälp.
I dag har läget stabiliserats och vi lämnar över ansvaret för många av projekten, bland annat i flyktinglägret i Hiloweyn, till etiopiska myndigheter.
– Sammantaget kan vi vara väldigt stolta med vad vi åstadkommit, det var inte lätt, minns Karline Kleijer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Liben.
 
Fokus på behandling av undernäring
Främsta fokus låg på behandling av akut undernäring. Vi byggde även ut infrastrukturen i många områden så att medicin och hjälp kunde nå fram.
– Det fanns ett stort akut behov i ett mycket osäkert område. Vi levde och jobbade tätt inpå varandra under stor press. Det är fantastiskt att tänka på vad vi kunde åstadkomma, säger Karline Kleijer.
I Hiloweyn-lägret, där vi satte in stora resurser när krisen var som värst, lämnar vi nu över infrastruktur- och de flesta vårdprogram till ARRA, den etiopiska myndigheten med ansvar för flyktingar.
 
Vår närvaro består
Vår närvaro i Liben, i alla fem flyktingläger består, men i mindre omfattning. Vi fortsätter vårt arbete för att vårda undernärda barn. I samarbete med lokala hälsovårdsmyndigheter ger vi kirurgisk vård  till akut skadade, samt ger vård i Bur Amino, det senast etablerade flyktinglägret, dit cirka 2 000 flyktingar anländer varje månad.
 
I Somalia har Läkare Utan Gränser funnits sedan 1991. I nuläget driver vi 28 projekt riktade mot den somaliska befolkningen, både i Somalia och i grannländerna. Inbördeskriget har pågått i 21 år och befolkningen är fortfarande mycket känslig för infektioner, sjukdomar och undernäring.
Vi kommer inte att utöka våra insatser i landet förrän våra kidnappade hjälparbetare Montserrat Serra och Blanca Thiebaut återförenas med sina familjer.
 

13 apr 2015
Vård i hemmet kan vara ett effektivt sätt att behandla även allvarlig akut undernäring hos indiska barn. Det visar en studie vi genomfört i delstaten Bihar i norra Indien.
10 apr 2015
Krisen med båtflyktingarna som anländer till de grekiska öarna börjar bli mycket allvarlig. De som överlever färden över Medelhavet får varken husrum eller sjukvård – och de blir allt fler.
18 feb 2015
Asylsökande, flyktingar och migranter tvingas bosätta sig i skogen och övergivna byggnader mitt i den stränga vintern i Serbien. Antalet asylsökande i Serbien har tredubblats sedan 2013.
12 feb 2015
Till följd av den senaste tragedin på Medelhavet, som enligt rapporter krävde 300 människors liv, uppmanar vi nu EU att omedelbart ompröva sina riktlinjer vad gäller migration och gränskontroller.
03 dec 2014
Tusentals människor på flykt som söker skydd i den grekiska övärlden möts av ett icke-fungerande mottagningssystem och undermåliga levnadsvillkor.
22 okt 2014
Sedan november 2007 har Läkare Utan Gränser bistått med sjukvård till den utsatta befolkningen i Degehburområdet, Etiopien, som saknar tillgång till sjukvård. En av de som fått hjälp är 21-åriga Halim

Sidor