Nyhet 25 apr 2012

Kraftig ökning av malaria

DELA DENNA SIDA

Idag, på den internationella malariadagen, varnar Läkare Utan Gränser för en massiv ökning av antalet smittade i Kongo-Kinshasa.

- Läget var allvarligt redan innan detta stora utbrott, men nu är situationen ohållbar, säger sjuksköterskan Monica Falk som kom hem från Kongo-Kinshasa i måndags.
I sex av landets provinser har antalet malariapatienter som behandlats på våra kliniker ökat med mer än 250 procent sedan 2009.
- Vi räddar liv på de platser där vi finns, men hela systemet för att förebygga och behandla malaria är överbelastat. Nu krävs kraftsamling både från lokala myndigheter och andra internationella organisationer, fortsätter Monica.
Läkare Utan Gränser har hittills i år behandlat 85 000 människor för sjukdomen. Situationen är särskilt svår i otillgängliga områden eftersom många patienter med den allvarligare formen av malaria behöver läggas in på sjukhus eller få blodtransfusion.
- Det är ovanligt att se så många patienter med svår malaria. Den undermåliga tillgången till sjukvård har också förvärrat situationen.
Utanför städerna är möjligheten att få behandling mycket begränsad. På vissa platser finns ingen sjukvård att tillgå, eller så riskerar patienterna att få gamla, overksamma mediciner.
Vi har trappat upp vår akutinsats i de värst drabbade områdena. Det räddar liv på kort sikt men är ingen lösning i det långa loppet.
- Vi kan inte lösa en så omfattande kris på egen hand, säger Monica.
De sex provinserna där vi ser den främsta ökningen av fall är Nord- och Sydkivu, Katanga, Maniema, Orientale och Equateur.
Malaria är den främsta dödsorsaken i Kongo-Kinshasa. Varje år dör cirka 180 000 barn under fem år i sjukdomen. Läkare Utan Gränser har arbetat i Kongo-Kinshasa sedan 1981.

10 sep 2014
Läkare Utan Gränser har öppnat två ebolacenter i Boende hälsozon i Kongo-Kinshasa. Det ena ligger i Lokolia och har 40 bäddar, det andra har tio bäddar och ligger i Boende.
26 aug 2014
Vi har inlett en insats mot ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa efter att fyra ebolafall har bekräftats i provinsen Equatuer.
24 apr 2014
Niger är hårt drabbad av malaria. Förra årets förebyggande behandling kan med stor sannolikhet räddat många barns liv.
03 mar 2014
Närmare tre miljoner människor är på flykt i Kongo-Kinshasa. Situationen är varje dag en akutsituation, helt i onödan visar vår rapport.
24 feb 2014
Under 2013 vaccinerade våra team i Kongo-Kinshasa fler än 1 100 000 barn, men fortsatta insatser behövs för att få ett slut på mässlingsepidemin som pågått sedan 2010.
12 feb 2014
De åkte båt och klättrade i berg. I ryggsäcken låg 40 kg tvål. Vaccinationskampanjen i östra Kongo var en extrem utmaning – och det häftigaste som sjuksköterskan Jon Gunnarsson Ruthman någonsin gjort.

Sidor