Nyhet 25 apr 2012

Kraftig ökning av malaria

DELA DENNA SIDA

Idag, på den internationella malariadagen, varnar Läkare Utan Gränser för en massiv ökning av antalet smittade i Kongo-Kinshasa.

- Läget var allvarligt redan innan detta stora utbrott, men nu är situationen ohållbar, säger sjuksköterskan Monica Falk som kom hem från Kongo-Kinshasa i måndags.
I sex av landets provinser har antalet malariapatienter som behandlats på våra kliniker ökat med mer än 250 procent sedan 2009.
- Vi räddar liv på de platser där vi finns, men hela systemet för att förebygga och behandla malaria är överbelastat. Nu krävs kraftsamling både från lokala myndigheter och andra internationella organisationer, fortsätter Monica.
Läkare Utan Gränser har hittills i år behandlat 85 000 människor för sjukdomen. Situationen är särskilt svår i otillgängliga områden eftersom många patienter med den allvarligare formen av malaria behöver läggas in på sjukhus eller få blodtransfusion.
- Det är ovanligt att se så många patienter med svår malaria. Den undermåliga tillgången till sjukvård har också förvärrat situationen.
Utanför städerna är möjligheten att få behandling mycket begränsad. På vissa platser finns ingen sjukvård att tillgå, eller så riskerar patienterna att få gamla, overksamma mediciner.
Vi har trappat upp vår akutinsats i de värst drabbade områdena. Det räddar liv på kort sikt men är ingen lösning i det långa loppet.
- Vi kan inte lösa en så omfattande kris på egen hand, säger Monica.
De sex provinserna där vi ser den främsta ökningen av fall är Nord- och Sydkivu, Katanga, Maniema, Orientale och Equateur.
Malaria är den främsta dödsorsaken i Kongo-Kinshasa. Varje år dör cirka 180 000 barn under fem år i sjukdomen. Läkare Utan Gränser har arbetat i Kongo-Kinshasa sedan 1981.

14 aug 2015
En stor ökning av malaria i Sydsudan tyder på att förra årets exceptionella utbrott kan upprepas i år.
21 maj 2015
Våra team har vårdat 127 kvinnor i Shabunda regionen i östra Kongo-Kinshasa som våldtagits av beväpnad milis under en attack mot staden Kikamba.
26 mar 2015
Antalet barn som dör i malaria har minskat dramatiskt sedan millennieskiftet. Men det finns fortfarande fickor där sjukdomen är ett av de största hoten mot hälsan. Och nu kommer också tecken på att re
09 feb 2015
Sjuksköterskan Mia Hejdenberg var projektkoordinator på vårt sjukhus i Baraka, Kongo-Kinshasa, när antalet malariapatienter tredubblades.
08 jan 2015
21 000 kvinnor dog i Kongo-Kinshasa förra året på grund av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Det är en kvinna var 25:e minut.
17 dec 2014
Ett nätverk med motorcyklister gör att vi har möjlighet att bistå med vård i avlägsna områden i Kongo-Kinshasa.

Sidor