Nyhet 07 maj 2012

Akut undernäring och flyktingkris

DELA DENNA SIDA

I Mauretanien pågår just nu en akut undernärings- och flyktingkris. De ökande flyktingsströmmarna från Mali kräver stora humanitära insatser i flyktinglägret i Mbera där 57000 människor uppehåller sig.

I januari 2012 skickade vi personal för att kartlägga behoven i regionen Brakna i södra Mauretanien. Detta efter att en nationell hälsostudie visat att 13 procent av befolkningen i området led av undernäring, en siffra som ligger precis under akutgränsen på 15 procent. Efter att ha tagit del av studien samt resultaten från våra egna undersökningar bestämde vi oss för att etablera sju vårdcentrum för att behandla akut undernärda. Under de kommande fyra månaderna räknar vi med att behandla 1 300 patienter.
Vi har även skickat personal till Assaba-regionen för att på liknande sätt kartlägga behoven där.
 
Flyktingströmmen tilltar
Samtidigt finns vi på plats i södra Mauretanien dit 57 000 flyktingar från Mali har tvingats fly, främst till flyktinglägret i Mbera. Vi erbjuder primär- och mödravård samt tar hand om undernärda barn, både inhemska och flyktingbarn.
24 procent av barnen i lägret riskerar att insjukna i undernäring om de inte får hjälp. Redan nu lider nu 264 barn av mycket svår undernäring.
Situationen förvärras eftersom flyktingströmmen tilltar, från 200 personer per dag den 5 april till nuvarande 1 500 per dag, på grund av stridigheter mellan Malis armé, Tuareggerillan och andra väpnade grupper.
 
Stor vattenbrist
Tillgången till mat och rent vatten är dock begränsad, bland annat på grund av dåliga skördar. Det finns för närvarande 100 latriner för 57 000 flyktingar och bara nio liter vatten per person och dag. Dessa villkor är lägre än internationell humanitär standard, som kräver 20 liter vatten per person och dag, och en latrin per 20 personer. Som en jämförelse ligger vattenkonsumtionen i Sverige på hundratals liter vatten per person och dag.
 
I Mauretanien finns få kvalificerade läkare och tillgången till läkemedel är begränsad. Detta talar för att det blir svårt att möta de enorma hjälpbehov som kan uppstå.
 
 

08 apr 2014
Grekiska myndigheter har beslutat att låsa in migranter och asylsökande på obestämt tid tills de blir tvångsutvisade eller frivilligt lämnar landet.
01 apr 2014
Greklands systematiska och långvariga internering av migranter och asylsökande har förödande konsekvenser för människors hälsa och värdighet. Det visar en aktuell rapport som vi släpper idag.
01 apr 2014
Greklands systematiska och långvariga internering av migranter och asylsökande har förödande konsekvenser för människors hälsa och värdighet. Det visar en rapporten GREKLAND: Det osynliga lidandet
15 jan 2014
Som en följd av den saudiska regeringens beslut att deportera ”illegala” gästarbetare har 154 837 män, kvinnor och barn anlänt till Bole-flygplatsen i Etiopien. Med sig har de vad de lyckades få med
21 nov 2013
Det råder fruktansvärda förhållanden i mottagningscentra för syriska flyktingar i Bulgarien. Vi startar ett projekt i huvudstaden Sofia
09 okt 2013
EU bör rikta in sig på att skydda människoliv genom effektivare räddningsinsatser och bättre flyktingmottagning, inte på att stänga gränserna för de mest utsatta.

Sidor