Nyhet 07 maj 2012

Akut undernäring och flyktingkris

DELA DENNA SIDA

I Mauretanien pågår just nu en akut undernärings- och flyktingkris. De ökande flyktingsströmmarna från Mali kräver stora humanitära insatser i flyktinglägret i Mbera där 57000 människor uppehåller sig.

I januari 2012 skickade vi personal för att kartlägga behoven i regionen Brakna i södra Mauretanien. Detta efter att en nationell hälsostudie visat att 13 procent av befolkningen i området led av undernäring, en siffra som ligger precis under akutgränsen på 15 procent. Efter att ha tagit del av studien samt resultaten från våra egna undersökningar bestämde vi oss för att etablera sju vårdcentrum för att behandla akut undernärda. Under de kommande fyra månaderna räknar vi med att behandla 1 300 patienter.
Vi har även skickat personal till Assaba-regionen för att på liknande sätt kartlägga behoven där.
 
Flyktingströmmen tilltar
Samtidigt finns vi på plats i södra Mauretanien dit 57 000 flyktingar från Mali har tvingats fly, främst till flyktinglägret i Mbera. Vi erbjuder primär- och mödravård samt tar hand om undernärda barn, både inhemska och flyktingbarn.
24 procent av barnen i lägret riskerar att insjukna i undernäring om de inte får hjälp. Redan nu lider nu 264 barn av mycket svår undernäring.
Situationen förvärras eftersom flyktingströmmen tilltar, från 200 personer per dag den 5 april till nuvarande 1 500 per dag, på grund av stridigheter mellan Malis armé, Tuareggerillan och andra väpnade grupper.
 
Stor vattenbrist
Tillgången till mat och rent vatten är dock begränsad, bland annat på grund av dåliga skördar. Det finns för närvarande 100 latriner för 57 000 flyktingar och bara nio liter vatten per person och dag. Dessa villkor är lägre än internationell humanitär standard, som kräver 20 liter vatten per person och dag, och en latrin per 20 personer. Som en jämförelse ligger vattenkonsumtionen i Sverige på hundratals liter vatten per person och dag.
 
I Mauretanien finns få kvalificerade läkare och tillgången till läkemedel är begränsad. Detta talar för att det blir svårt att möta de enorma hjälpbehov som kan uppstå.
 
 

20 aug 2015
Räddningsinsatserna på Medelhavet äger ofta rum i sista minuten, när båtarna är nära att sjunka. Det berättar teamen ombord på våra tre räddningsfartyg. Sedan början på maj har teamen räddat sammanlag
06 aug 2015
Hundratals människor drunknade igår eftermid när en träbåt med cirka 600 personer ombord kapsejsade utanför den libyska kusten. Olyckan visar på allvarliga brister i de befintliga räddningsinsatserna.
30 jul 2015
Varje dag anländer flera hundra människor med flyktingbåtar på ön Kos. Ingenjören Mikael Mangold från Göteborg är på plats för att bygga ut boendet och se till att det finns el och vatten.
09 jul 2015
Tusentals människor är fast i skogarna runt byn Idomeni på gränsen mellan Grekland och Makedonien. På några veckor har de blivit tio gånger fler.
03 jul 2015
Maten räcker inte till för de 50 000 maliska flyktingarna i Mbera-flyktinglägret i Mauretanien. Matransonerna uteblir i juli och det kommer sannolikt att öka den globala akuta undernäringen.
26 jun 2015
EU-toppmötet om migrationskrisen på Medelhavet nådde inte ända fram. Mottagningsvillkoren måste bli bättre, kommenterar vår rådgivare Aurelie Ponthieu.

Sidor