Detta gör vi

Här arbetar vi

Vi på Läkare Utan Gränser ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering.

DELA DENNA SIDA

Vi har egna projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar vi ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med cirka 25 000 lokalt anställda bedriver de vår verksamhet i fält.

Det här gjorde våra fältarbetare under 2012

• 8,3 miljoner patientkonsultationer
• 78 500 större operationer
• Vaccinerade 1,6 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar som mässling och hjärnhinneinflammation
• Behandlade över 347 000 patienter för akut undernäring på kliniker och sjukhus
• Behandlade över 1,6 miljoner människor för malaria
• Gav över 310 000 människor tillgång till hivbehandling
• Assisterade vid mer än 185 000 födslar
• Gav traumavård och psykologiskt stöd till omkring 200 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska händelser
• Försåg hundratusentals människor med över 197 miljoner liter rent vatten
• Behandlade över 10 500 människor som blivit utsatta för sexuellt våld och annan typ av våld

Témoignage - för förändring
Vi skiljer oss från många andra Vi skiljer oss från många andra humanitära organisationer genom att vår gärning består av två delar. Den ena är att lindra lidandet hos befolkningar i nöd genom att på plats ge medicinsk och humanitär hjälp.Men det räcker inte. Den andra delen, som vi själva kallar témoignage, är minst lika viktig. Den går ut på att höja rösten om de övergrepp och missförhållanden vi bevittnar i fält. På så sätt är vi en katalysator för förändring.

Där behoven är som störst
Våra insatser styrs av behov. Vi finns där behoven är som störst och värnar om att ge omsorg till de mest utsatta grupperna. Förutom humanitära insatser i kris- och konflikthärdar bekämpar vi sjukdomar som malaria, tuberkulos och hiv/aids. Dessutom rycker vår personal omgående ut i samband med jordbävningar, översvämningar och andra naturkatastrofer.

Vi arbetar även intensivt för att hjälpa människor som lever i kroniska krissituationer. Våra fältarbetare finns på plats i Latinamerikas kåkstäder, på den afrikanska landsbygden och bland papperslösa flyktingar i Sydeuropa.

Privata gåvor ger oberoende
Vi finansieras till över tre fjärdedelar av gåvor från privatpersoner. Resten är bidrag från regeringar och deras biståndsorgan, till exempel Sida, samt andra internationella samfund, som till exempel EU. Genom den stora andelen privata gåvor kan vi bibehålla vårt oberoende och vår handlingsfrihet.

Vi strävar efter att de ekonomiska och mänskliga resurserna ska förvaltas på bästa sätt inom vår organisation. Under 2012 gick 89,8 procent av de insamlade medlen till det ideella ändamålet. För full redovisning av intäkter och kostnader, se vår årsredovisning.

Senast uppdaterad: 20 dec 2013

Vårt medicinska fokus

Vi på Läkare Utan Gränser behandlar en mängd olika sjukdomar i våra projekt runtom i världen. Här kan du läsa mer hur vi behandlar sjukdomarna, hur många vi behandlat det senaste året och så vidare.

Över hela världen

Som humanitär medicinsk organisation strävar vi efter att bistå människor där behovet av hjälp är som störst. Det betyder att vi har hela världen som arbetsfält och är verksamma i över 70 länder.

Vanliga frågor

Vill du veta mer om hur vi arbetar? I broschyren "101 frågor och svar" kan du läsa mer om vår organisation, hur vi arbetar i fält och hur vi använder våra insamlade pengar.